Metsä

Kotitakat selviämässä EU:n päästörajoista – jos puun poltto vähenee

Suomen ympäristökeskus Syken selvityksen mukaan kiukaiden ja takkojen lämmittäjät selviävät rajoista, kunhan puun poltto vähenee.
Markku Vuorikari
EU:n päästörajat voivat iskeä tulisijojen käyttäjiin 2020 alkaen.

2020 voimaan astuva EU:n ilmanlaatudirektiivi vaati pienhiukkaspäästöjen vähentämistä. Suomen ympäristökeskus Syken selvityksen mukaan kiukaiden ja takkojen lämmittäjät selviävät rajoista, kunhan puun poltto vähenee.

"Perusskenaarion mukaan uudet teknologiat riittävät juuri ja juuri pudottamaan liikenteen päästöt vaadittavalle tasolle. Pienhiukkasten päästöt taas riippuvat pitkälti siitä, miten tulisijoja käytetään", tutkija Mikko Savolahti sanoo.

Pienhiukkaspäästöistä merkittävä osa syntyy puun pienpoltosta kotitalouksissa. Selvityksessä oletettiin, että puun polttaminen kotitakoissa vähenee hiljalleen, kun rakennusten energiatehokkuus paranee.

Toisaalta, jos kansa innostuu lämmittämään takkojaan entistä enemmän, voi EU vaatia päästöjen vähentämistä.

Voimalaitoksia koskevat säännöt vaativat puuta ja turvetta käyttäviltä voimalaitoksilta yli 400 miljoonan euron investoinnit puhdistuslaitteisiin vuoteen 2021 mennessä.

Liikenteen osalta epävarmuutta aiheuttavat diesel-skandaalin paljastukset. "On epävarmaa, vähenevätkö uusien moottorien päästöt todella niin paljon, kuin valmistajat väittävät."

Lue lisää:

Puuta ja turvetta polttaville energialaitoksille tulossa yli 400 miljoonan euron lasku

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Haluatko vähentää lämmityksen pienhiukkaspäästöjä? Takkaohjain neuvoo polttamaan puut oikein

Sopisiko lähikaupan kylkeen klapiautomaatti? Oikeaoppinen polttopuun käyttö vähentäisi hiukkaspäästöjä

Syksy kylmenee ja tulisijat syttyvät: Muista nämä vinkit, niin selviät vaurioitta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI