Metsä

Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupaprosessi on venynyt odotettua pitemmäksi

Viranomaiset ovat pyytäneet lisäselvityksiä etenkin vesiensuojeluun liittyvistä asioista
Pentti Vänskä
"Puunhankinta ja sen organisointi tulevaisuudessa ovat toki olleet jo esillä, mutta ne ovat haasteista pienimpiä tällä hetkellä", sanoo Finnpulp Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson.

Toivomme saavamme ympäristölupapäätöksen vuodenvaihteeseen mennessä, sanoo Finnpulp Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson.

Maailman suurimman havusellutehdashankkeen ympäristö- ja vesilupahakemus jätettiin Itä-Suomen aluehallintovirastolle tämän vuoden huhtikuussa.

Alun perin yhtiö arvioi saavansa lupapäätöksen alkusyksystä.

Tehtaan on tarkoitus tuottaa havusellua vientiin, biosähköä ja biokemikaaleja kotimaan markkinoille. Tehtaan tontti sijaitsee Kallaveden rannalla, Savon Sellun tehtaan vieressä.

Ympäristölupahakemuksessaan Finnpulp esitti, että se on valmis rakentamaan tehdasalueelle esimerkiksi kolme 20 000 kuution suuruista jatkuvatoimista tasaussäiliötä. Ne estäisivät puhdistamattoman jäteveden juoksutuksen Kallaveteen.

Luvan mukaan biotuotetehtaalla ei olisi juurikaan vaikutuksia Kallaveden veden laatuun normaalitilanteessa. Häiriötilanne ei myöskään saisi veden laadulle asetettuja arvoja ylittymään.

Fredrikssonin mukaan rahaa on käytetty tähän mennessä ympäristövaikutusten arviointiin ja lupaprosessiin noin kolme miljoonaa euroa. Kun lupapäätös ja sen ehdot aikanaan valmistuvat, lasketaan investoinnin kokonaiskustannuksia uudelleen.

"Ensi vuoden aikana toteutetaan uusi rahoituskierros. Pääomia etsitään erityisesti ulkomailta."

Pohjois-Savossa ja lähialueilla biotuotetehtaaseen kohdistetaan kovia odotuksia, sillä tehdas korjaisi kuitupuun kysyntävajetta. Tehtaan puun tarpeeksi on arvioitu 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja se tuottaisi 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Koko maassa järjestetään huomenna suruliputus Kuopion tapahtumien vuoksi

Presidentti Niinistö ilmaisi järkytyksensä Kuopion tapahtumista, pääministeri Rinne esitti hallituksen surunvalittelun

Poliisilta lisätietoa Kuopion kouluhyökkäyksestä: Tekijä on syntyperäinen Suomen kansalainen

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI