Metsä

Lisähakkuista Suomelle koituva EU-lasku voi paisua miljardiin euroon – "Tähän ei pitäisi joutua"

Jos Euroopan komission tai parlamentin ympäristövaliokunnan metsiä koskeva hiilinieluesitys toteutuu, Suomen maksettavaksi voi vuosien mittaan kertyä miljardin euron lasku.
Markku Vuorikari
EU:ssa esitetty tiukka linjaus metsien hiilinieluista edellyttäisi, että Suomi joutuisi ostamaan päästökiintiöitä, jos hakkuita lisättäisiin 66 miljoonasta 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Jos Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan esitys rajoittaa metsien hiilinielut vuosien 2000–2012 tasoon toteutuisi, Suomi joutuisi kaivamaan lompakkoaan.

"Suomelle asetettu päästötavoite EU:lta on jo nyt niin suuri, että lisävähennyksiä on vaikea saada muuten kuin ostamalla oikeuksia", Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntija Mikael Ohlström arvioi.

Euroopan komission ja parlamentin ympäristövaliokunnan esityksissä Suomen maan käytön, sen muutoksen ja metsätalouden (lulucf) hiilinieluja ei otettaisi huomioon päästökaupan ulkopuolisten päästöjen vähentämisessä. Niistä tulisi sen sijaan laskennallinen päästö, koska hakkuut olivat vertailuvuosina nykyistä huomattavasti pienemmät.

Ohlström laskee, että Suomi joutuisi pahimmassa tapauksessa ostamaan päästö- tai nieluoikeuksia 300 miljoonalla eurolla vuosittain.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) haastattelussa Ylellä nousi esille arvio 10–20 miljoonan euron kustannuksista vuodessa. EK:n laskelma on siis kymmenkertainen.

Maksun suuruus Suomelle muodostuisi päästöoikeuksien hinnasta ja metsien hakkuista. Koska päästökauppajärjestelmä uudistuu, yhden hiilidioksiditonnin ostaminen maksaisi Ohlströmin mukaan 2030-luvulla jo yli 30 euroa. Nyt hinta on romahtanut viiteen euroon tonnilta.

Päästöoikeuksien suuruus laskettaisiin vähentämällä hiilinielujen erotus vertailuvuosina 2000–2012 ja 2030. Luonnonvarakeskus arvioi erotuksen olevan noin 10 miljoonaa tonnia.

"Kun tuleva hiilidioksiditonnin hinta kerrotaan hiilinielujen erotuksella, pelkät vuosittaiset kustannukset olisivat 300 miljoonaa euroa. Kun päästöoikeuksien hinta kasvaa, myös kustannukset lisääntyvät sitä mukaa."

"Tästä voisi kokonaisuudessaan tulla vuosien mittaan miljardipotti valtiolle", Ohlström summaa.

Päästökaupassa EU määrittää kullekin kaudelle päästöoikeuksien potin, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Jokainen maa huutokauppaa tai jakaa päästöoikeutensa eteenpäin.

Valtiot voivat käydä kauppaa lisäksi siten, että ne hankkivat lisää päästöoikeuksia ostamalla niitä päästökauppajärjestelmästä tai rahoittamalla muiden maiden päästövähennyshankkeita.

Ohlström pitää mahdollisena, että päästöoikeuksien kustannusten kattamiseksi valtio korottaisi erilaisia veroja.

"Päästöoikeuksien hinnan nousun lisäksi voisi tulla uusia kohdennettuja veroja, jos valtio haluaisi rajoittaa päästöjen syntymistä tai rahoittaa päästöoikeuksien ostamista", hän kertoo.

Ohlström painottaa, että tähän tilanteeseen ei pitäisi joutua, vaan lainsäädäntöesitystä pitäisi korjata.

Lisähakkuut mahdollistavien oikeuksien ostaminen olisi Lintilän mukaan Suomelle huomattavasti järkevämpi vaihtoehto kuin investoinneista luopuminen.

Parlamentin mahdolliset päätökset eivät näin vaarantaisi Suomeen suunniteltuja investointeja.

"Me joutuisimme hiukan tekemään muutoksia omaan strategiaamme ja ostamaan sitten näitä metsäoikeuksia niiltä mailta, jotka voisivat niitä meille myydä", Lintilä kertoi Ylen haastattelussa hallituksen varasuunnitelmista viime sunnuntaina.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola kritisoi MT:n verkkosivuilla Lintilän kommentteja päästöoikeuksien ostamisesta.

"Minusta nyt pitäisi keskittyä siihen, että Durbanin vääryys ei toistu. Kannattaako antaa komissiolle signaalia, että omaa pussia kaivetaan, jos Eurooppa ei hyväksy luonnontieteellisiä faktoja vaan politikoi valkean mustaksi?"

Tiirola on ministerin kanssa samaa mieltä siitä, että investointeja ei pidä vaarantaa.

"Mutta onko neuvotteluasenne varmasti kohdallaan?" hän kysyy.

Lue myös: Lisähakkuista Suomelle koituva EU-lasku voi paisua miljardiin euroon – "Tähän ei pitäisi joutua"

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI