Metsä

Luke tutkii, voisiko jatkuva kasvatus korvata kunnostusojituksia

Tutkijat koettavat selvittää, pystyykö koko ajan puustoisena pysyvä metsä pitämään huolen veden haihtumisesta.
Kari Salonen
Metsänkasvatusmenetelmä vaihtoon ja kaivinkonetta tarvitaan metsässä yhä harvemmin? Luke selvittää asiaa.

Ympäristöjärjestöt ovat pitkään vaatineet, että vesistöpäästöjen vuoksi turvemailla on luovuttava avohakkuista ja siirryttävä jatkuvan kasvatuksen menetelmään, jossa metsä pysyy koko ajan peitteisenä.

Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan Luonnonvarakeskuksessa (Luke).

Tarkoituksena on selvittää, voitaisiinko jatkuvan kasvatuksen menetelmällä korvata kunnostusojitusten tarvetta. Oletus on, että koko ajan puustoisena pysyvä metsä pitää huolen veden haihtumisesta.

Valuntaa seurataan vajaalla kymmenellä kohteella, kertoo johtava tutkija Mika Nieminen Lukesta. Uusia kohteita aiotaan perustaa myös ulkomaille: Ruotsiin, Latviaan ja Kanadaan.

Niemisen mukaan jatkuvalla kasvatuksella voitaisiin korvata ojitusta kaikenlaisilla turvemaiden kasvupaikoilla. Tuloksia on jo nyt ja lisää on tulossa lähivuosina.

”Vaikutuksista ravinteiden huuhtoutumiseen, vesipinnan syvyyteen ja uudistumiseen on jo alustavia tuloksia, samoin vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. Vaikutuksista puuston kasvuun ja jatkuvapeitteisen metsänhoidon kannattavuuteen saadaan tuloksia muutaman vuoden sisällä”, Nieminen sanoo.

Lue myös:

Metsäojitus huuhtookin luultua enemmän ravinteita – "Kuormitusarviot pitää kertoa kahdella tai kolmella"

Turvemaiden vesiensuojelu on kova pähkinä purtavaksi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kirjanpainajien epidemiaraja ylittyi nyt Orimattilassa ja Elimäellä Kouvolassa

Sieniä saa etsiä nyt toden teolla – suuret odotukset kaatuivat kuivuuteen

Uusvanhat toimet tekevät ilmastoviisaaksi – "Kun alkaa pohtia kasvinviljelytilan ilmastotoimia, kannattaa aloittaa maaperästä"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI