Metsä

Luonnonvarakeskuksen professori tutkijoille: "Hiilinielujen loputon kasvatus ei kannata"

EU:n parlamentin kanta ei kannusta pääsemään eroon fossiilitaloudesta, Antti Asikainen kommentoi.
Saara Olkkonen
Tuhot kasvavat, jos metsiä kasvatetaan liian tiheänä, Luken tutkimusprofessori muistuttaa.

Hiilinielujen kasvattaminen hamaan tappiin ei ole järkevää, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Antti Asikainen kommentoi Bios-ryhmän kannanottoa.

Hakkuut ovat tutkimusprofessorin mukaan osa kestävää metsänhoitoa.

"Kun metsiä ei hoideta ja kasvatetaan liian tiheänä, ne ovat aina suuri tuhoriski", hän sanoo.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan päätöstä Asikainen pitää odotetun kaltaisena. Hänen mielestään äänestystulos kohtelee epäedullisesti jäsenmaita, kuten Suomea, joka on kärsinyt lamasta vertailuvuosien 2000–2012 aikana.

"Nykyistä suuremmat tuontipuumäärät vertailuvuosina ovat tehneet sen, että omat hakkuut ovat olleet vähäisiä", hän valaisee.

Päätös ei Asikaisen mielestä kannusta pääsemään eroon fossiilitaloudesta.

"Lisähakkuita ei haluta suunnata suoraan energiateollisuuteen, vaan korvaamaan esimerkiksi muoveja."

"Jos pakkausteollisuus ei saa puupohjaisia tuotteitaan, ne tehtäisiin öljystä", hän sanoo.

"Olisiko se parempi vaihtoehto?" Asikainen ihmettelee.

Bios-ryhmän kanssa professori on kuitenkin samaa mieltä siitä, että hiilen pitkäaikaisia varastoja kannattaa suosia. Puurakenteissa hiili pysyy tallessa lyhytikäisiä tuotteita kauemmin.

"Biopolttoaineet vaativat nielukirjanpitoa. Niissä hiili pysyy varastossa vain hetken", hän sanoo.

Asikainen selventää, että vaikka näköpiirissä olevat hakkuut toteutuisivat, metsien hiilivarastot eivät pienene. Tuoreimman valtakunnan metsien 12. inventoinnin alustavat tulokset kertovat, että metsien kasvu on kiihtynyt odotettua suuremmaksi.

Metsien kasvu on noussut jo noin 110 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Edellisessä neljän vuoden takaisessa inventoinnissa vuosikasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hakkuita voitaisiin lisätä nykyisestä 20 miljoonaa kuutiometriä ennen kun metsät muuttuisivat päästöiksi.

Puun korjuun lisääminen pienentää metsien kasvihuonekaasunielua lähivuosikymmeniksi. Jos hakkuut kasvavat 10 miljoonaa kuutiometriä, hiilinielu pienenisi vuoteen 2030 asti, mutta palautuisi sen jälkeen ennalleen.

"Metsät jatkavat kovaa kasvuaan", Asikainen sanoo.

Lue myös: Tutkijat kannattavat EU:n hiilinielupäätöstä: "Se luo taloudellisia kannustimia kestävämmälle metsien käytölle"

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI