Metsä

Metsäala kaipaa tuhansia nuoria

Metsäalan töihin tarvitaan yli tuhat uutta työntekijää vuosittain. Eläköitymisten lisäksi metsäalalle syntyy uusia työpaikkoja.
Lauri Salminen

Metsäsektorin työvoimatarve -selvitys odottaa, että metsäalan työvoima kasvaa 19 700 henkilöstä jopa 2 300 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Lisätarve kohdistuu metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajiin.

Metsäalalla on näin samaan aikaan tarvetta lisätyövoimasta että tarvetta vähentää työvoimaa.

Esimerkiksi metsurien tarve vähenee metsänhoitotöiden koneellistumisen myötä. Samaan aikaan metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajia valmistuu liian vähän.

Myös puu- ja paperiteollisuuden työvoiman tarpeen väheneminen hidastuu jatkossa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI