Metsä

Metsähallitus luopuu kulotuksesta

Syynä on menetelmän työläys ja kalleus.
Hanne Manelius
Kulotukset loppuvat Metsähallituksen uudistusaloilta.

Metsähallitus on päättänyt lopettaa metsän uudistusalojen kulotukset. Se täyttää jatkossa PEFC-sertifioinnin kulotusvelvoitteen säästöpuuryhmien kulotuksilla.

"Olemme päättäneet luopua uudistusalojen kulotuksesta lähinnä korkeiden kustannusten takia", kertoo Metsähallituksen Metsätalous Oy:n metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen.

Uudistusalan kulotus vapauttaa taimille ravinteita. Samalla se vähentää happamuutta ja nostaa maan lämpötilaa. Myös pintakasvillisuuden kilpailu hellittää hetkeksi kulotuksen jälkeen.

Kulotuksella on suotuisia vaikutuksia metsän terveyteenkin. Se voi vähentää tuhohyönteisiä ja juurikäävän sienirihmastoa. Toisaalta poltettu maa ja hiiltynyt puu on tarpeen monelle uhanalaiselle hyönteiselle.

Monipuolinen lajisto taas ylläpitää metsän luontaista toimintaa, ja ennalta ehkäisee tuhohyönteisten lisääntymistä.

Savolaisen mukaan Metsähallitus täyttää PEFC-sertifikaatin velvoitteen kulottamalla edelleen säästöpuuryhmiä. Hän arvioi, että vuosittain poltetaan noin 30 kohdetta.

Säästöpuut ovat uudistusaloille jätettäviä pystyssä olevia eläviä tai kuolleita puita. Ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Hakkuissa jätetään 5-10 säästöpuuta hehtaarille.

Kulotus oli aiemmin selvästi yleisempää. Sen käyttö on romahtanut 1960-luvun jälkeen. Suurimpana syynä on menetelmän työläys ja kalleus. Nykyään kulotusta rajoittaa myös osaavien kulottajien puute.

Metsähallitus on ollut maan suurin kulottaja. Se on kulottanut vuosittain 100-300 hehtaaria metsää. Jatkossa kulotuksen ykkössija on siirtymässä Sallan yhteismetsälle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oletko hankkinut Metsähallitukselta luvat soittamalla? Enää ensi vuonna se ei onnistu, koska kännykkälupien aikakausi päättyy pian

Mietitkö joulukuusen hakemista valtion mailta? Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon

Aarre: Vantaalaislähtöinen Petri Piisilä viettää yli 200 päivää vuodesta Lapin erämaassa – ”Siellä on tilaa hengittää”

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI