Metsä

Metsäkeskuksen verkkoon avautui uusi metsälahjavähennyksen laskuri

Laskurin avulla metsänomistaja pystyy arvioimaan metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuutta sukupolvenvaihdoksessa.
Maria Miklas
Täyttääkö oma metsä uuden lahjavähennyksen vaatimukset? Uusi laskuri auttaa selvitystyössä.

Suomen metsäkeskuksen verkkosivulle on avautunut uusi laskuripalvelu, jonka avulla metsänomistaja pystyy arvioimaan metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuutta ja vähennyspohjan suuruutta omilla tiloillaan.

Metsälahjavähennys on uusi verohuojennus, joka tuli voimaan tämän vuoden alusta. Sen tavoitteena on kannustaa metsänomistajia suunnitelmallisiin sukupolvenvaihdoksiin. Kaikkein pienimmät tilat eivät kuitenkaan ole vähennykseen oikeutettuja, ja muun muassa tätä asiaa pystyy laskurin avulla selvittämään.

Vähennyspohjaan vaikuttavat lahjoitettavan metsämaan pinta-alan lisäksi tilan sijaintikunnan metsän tuotto ja maksettavan lahjaveron määrä. Tilan jatkaja eli lahjan saaja voi hyödyntää vähennystä lahjoitusvuonna ja sitä seuraavan 15 verovuoden aikana metsätalouden pääomatulojen – käytännössä puukauppatulojen – verotuksessa.

Aiemmin omia laskureitaan ovat julkaisseet ainakin Metsä Group ja metsänhoitoyhdistykset. Nyt valmistuneessa mallissa huomioidaan myös mahdollinen metsävähennys, ja siihen voi syöttää perustiedoiksi useita tiloja sekä useampia lahjansaajia. Yhdellä kerralla voidaan laskea vain yhden lahjanantajan luovuttama metsäomaisuus.

Metsälahjavähennyslaskurin tekemän laskelman voi tallentaa pdf-muodossa ja tulostaa siitä paperille.

Laskuri ja sen apumateriaali on tehty Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön sekä Verohallinnon yhteistyönä. Laskurin teknisen toteutuksen on tehnyt Bitcomp Oy ja hankkeen rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäkeskuksen metsälahjavähennyslaskuriin

Lue myös:

Metsälahjavähennys ei tuonut muutosta: Pelto on ylivoimainen metsätilan lahjaveron keventäjä

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI