Metsä

Metsäneuvosto vaatii lisää rahaa Metso-ohjelmaan

Metsäneuvoston mielestä Metso-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii lisää rahaa.
Hanne Manelius
Metso-ohjelmalla on laaja tuki myös metsäteollisuuden, metsätaloustoimijoiden ja ympäristöjärjestöjen keskuudessa.

Tänään keskiviikkona maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.) luovutettiin vetoomus Metso-ohjelman, eli vapaaehtoisen metsien suojeluohjelman, rahoituksen vahvistamiseksi. Neuvoston jäsenten mukaan hallituskaudella tehty 70 prosentin leikkaus suojeluohjelman määrärahoihin vaarantaa ohjelman tavoitteiden toteutumisen.

Vetoomuksen on allekirjoittanut suurin osa metsäneuvoston jäsenorganisaatioista eli yhteensä 21 eri tahoa.

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamia alueita perustetaan yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan määräajaksi yhteensä 96 000 hehtaaria. Metsähallituksen hallinnassa olevia maita suojellaan 13 000 hehtaaria.

Tästä tavoitteesta noin 60 prosenttia on täyttynyt.

Tiilikainen kertoo, että Metso-ohjelman rahoitus nousee esille hallituksen puolivälitarkastelussa.

"Metsien kestävästä käytöstä on viime aikoina puhuttu paljon. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on korkealla myös omalla agendallani", hän sanoo.

Metsäneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin. Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n toteutumista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuopiolaiset ilmastoaktivistit lakkoilivat luonnon puolesta: "Finnpulp-sellutehtaan ympäristövaikutuksista pitäisi tehdä tarkemmat tutkimukset"

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun uutta puhtia

Luonnonsuojeluliitto kiirehtii turpeen verotukea poistettavaksi ja lentokerosiinille haittaveroa – luonnonsuojelun lisäraha ilahduttaa

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI