Metsä

Metsäojitus huuhtookin luultua enemmän ravinteita – "Kuormitusarviot pitää kertoa kahdella tai kolmella"

Tuoreen tutkimuksen mukaan ojitetun suon valumavesi on sitä ravinteikkaampaa, mitä enemmän ojituksesta on kulunut aikaa.
Tommi Hakala
Vanhat ojitusalueet ovat Luken ja Syken yhteistutkimuksen mukaan luultua suurempi ravinnelähde.

Metsätaloutta varten ojitetut suot kuormittavat vesistöjä luultua enemmän, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Tähän saakka vallalla on ollut käsitys, että metsäojitus kuormittaisi vesistöjä lyhytaikaisesti ojituksen tai kunnostusojituksen yheydessä.

Luken ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteistutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että ojitettujen soiden valumavedet ovat sitä ravinteikkaampia, mitä enemmän ojittamisesta on kulunut aikaa.

50–60 vuotta sitten ojitettujen alueiden valumavedet sisältävät jopa kolminkertaisen määrän fosforia ja typpeä verrattuna 20–30 vuotta sitten ojitettujen alueiden vesiin.

Voi siis olettaa, että metsäojat tuovat vesistöihin lähivuosikymmeninä yhä enemmän ravinteita. 1960–1980-luvuilla soita ojitettiin paljon.

"Uudet tulokset ravinnepitoisuuksien jatkuvasta kasvusta ojitusalueiden valumavesissä muuttavat perusteellisesti aiempia käsityksiämme. Koko maassa nykyiset metsätalouden kuormitusarviot tulee kertoa kahdella tai jopa kolmella. Suovaltaisilla alueilla vesistökuormat voivat olla moninkertaiset aiempiin arvioihin verrattuna", johtava tutkija Mika Nieminen Lukesta kertoo tiedotteessa.

Vanhojen ojitusalueiden oletettua suurempi kuormitus johtuu todennäköisesti turpeen maatumisesta. Maatunut turve on alttiimpaa eroosiolle kuin vähän maatunut.

Myös ilmaston lämpeneminen lisää suometsien aiheuttamaa kuormitusta, sillä lämpö jouduttaa turpeen hajoamista.

Tuoreen tutkimuksen tulokset on julkaistu Science of the Total Environment -julkaisussa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Viljelyn vesistökuormituksen tutkiminen ei ole hätäisen puuhaa

Maatalouden vesiensuojelu Suomessa – menestystarina vai sarja vaatimattomia saavutuksia?

Kalankasvatuksen ravinnepäästöissä huomattava pudotus

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI