Metsä

Metsäteollisuus palautti petu -kantelunsa EU:lle

Metsäteollisuus jarruttaa jälleen pienpuun energiatukea. Se on uudistanut tukea koskevan kantelunsa komissiolle.
Markku Vuorikari

Alunperin Metsäteollisuus ry kanteli pienpuun energiatuesta jo vuosi sitten. Järjestö pelkäsi tuen ohjaavan ainespuuta polttoon.

Metsäteollisuus veti kantelunsa pois, kun tuen ehdoista löytyi kansallinen sopu syksyllä. Siitä huolimatta tuelle ei saatu hyväksyntää EU:lta. EU ei nähnyt hyväksi maksaa tukea energialaitoksen sijasta metsäpäähän.

EU:n tehtyä kantansa selväksi maa- ja metsätalousministeriö kertoi yrittävänsä muuttaa pienpuun energiatuen haketustueksi.

”Metsäteollisuus ilmoitti komissiolle, että kantelu on aiheeton, jos tuki toteutetaan tavalla, josta syntyi kansallinen sopu viime syksynä. Koska komissio hylkäsi Suomen korjatun esityksen, on kantelukin edelleen voimassa”, kertoo asiamies Jouni Väkevä Metsäteollisuudesta.

Väkevän mukaan kantelu on ehdollinen. Jos kansallinen ratkaisu löytyy, kantelu vedetään pois.

”Toivottavasti ratkaisu löytyy pian. Tämä tilanne haittaa kaikkien elämää.”

Väkevä muistuttaa, että sopu löytyi syksylläkin, joten sen pitäisi onnistua nytkin. Ja vielä niin, että se kelpaisi komissiollekin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Itämeren typpikuorman kasvu linkittyy turvemaiden ojituksiin

Lukijalta: Puukauppakäräjät ovat yllättävän yleisiä – näin epäluottamusta ostajan ja myyjän välillä voitaisiin vähentää

Maakunnat jyrähtivät Luken suunnitelmista: "Vaarantaa koko Suomen alkutuotannon tutkimustoiminnan"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI