Metsätien puomi voi aiheuttaa hengenvaaran - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Metsätien puomi voi aiheuttaa hengenvaaran

Lukittu puomi jää pahimmassa tapauksessa avuntarvitsijan ja ambulanssin väliin. Puomiin on aina pyydettävä lupa.
Kari Lindholm
Pelastajat pääsevät puomin läpi sähköhydraulisen levitinleikkurin avulla, joka löytyy Lapin pelastushelikopteri Aslakin lääkäriautosta. Laitetta esittelee pelastaja Jarno Sukuvaara Sodankylästä.

Metsäteillä käytetään yleisesti liikennöintiä rajoittavia puomeja, joita tiekunnat päätöksellään rakentavat. Puomien päätarkoitus on vähentää tien kulumista.

Puomittamiseen liittyy myös haittoja ja suoranaisia riskejä, joita tiekunnat eivät välttämättä tiedosta.

Merkittävin riski on henkilöturvallisuuden heikkeneminen, joka konkretisoituu silloin, kun lukittu puomi estää hälytysajossa olevan ambulanssin kulun.

Ambulanssissa ei välttämättä ole puomien murtamiseen tarkoitettuja työkaluja.

”Tämä voi aiheuttaa ensihoidolle helposti parinkymmenen minuutin viiveen potilaan luokse pääsemiseen”, kertoo Lapin pelastus­helikopteri Aslakin pelastaja Jarno Sukuvaara Sodan­kylästä.

Pelastusyksikkö murtaa puomin

Tulipalo tai maastopelastus­tehtävä ovat yleisimmät tapaukset, joissa metsätiestöä joudutaan käyttämään.

Pelastajat kohtaavat puomeja vuosittain. Pelastuslaitoksen hälytysyksiköille puomi on hidaste. Se kyetään murtamaan muutamassa minuutissa mukana olevien työkalujen avulla.

”Aslakin lääkäriautossa on pulttisakset ja sähköhydraulinen levitinleikkuri. Puomi katkaistaan, ellei lukkoa pystytä murtamaan”, Sukuvaara selvittää.

Metsäteiden lisäksi puomeja on yleisesti käytössä muillakin yksityisillä teillä, kuten kesämökkiteillä. Ei ole tavatonta, että mökkiläinen lukitsee itsensä puomin sisälle.

”Asukas ottaa siinä kyllä melkoisen riskin”, Aslakin operatiivinen johtaja Jyri Lilja toteaa.

Osa puomeista luvattomia

Yksityistielaki velvoittaa tiekuntaa tekemään puomista lupahakemuksen kunnalle ennen rakentamista.

Luvituksen yhteydessä varmistetaan puomin turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten sen malli ja ennakkomerkintä liikennemerkein.

”Suuri osa yksityisteiden puomeista on luvattomia, eikä tieto niistä saavuta lupaviranomaista. Tien yli vedetyt kettinki- ja rautalankaviritelmät ovat erittäin vaarallisia ja ehdottomasti kiellettyjä”, Rovaniemen kaupungin metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen kertoo.

Lue lisää

Metsäkeskus nopeuttaa metsätietöiden kemeratukipäätöksiä koronan takia

"Kelirikko alkaa elokuussa ja jatkuu huhtikuulle" – metsäteiden korjausvelka karttuu hurjaa vauhtia

"Murskeen osuus metsätien kunnostuksen hinnasta on kaksi kolmasosaa" – Salmilammin tiellä Virroilla kustannukset pidettiin kurissa

Nuoren metsän kunnostus edennyt viimevuotista vilkkaammin