Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Miksi tukkikauppa ylikuumenee? "Hyvä kysymys, kilpailu on veristä"

Sahateollisuus ry:n Kai Merivuoren mukaan sahauksen kannattavuus on heikentynyt samalla kun tuotanto ja tukin ostot ovat kasvaneet.
Markku Vuorikari
Kuusen sahaus on kasvanut voimakkaasti, mutta sahojen kannattavuus ei ole parantunut.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori yhtyy PTT:n tiistaina julkaisemaan arvioon tukkikaupan uhkaavasta ylikuumenemisesta.

"Olen ehdottomasti samaa mieltä, tukkikaupassa on ylikuumenemisen merkkejä."

Merivuori valottaa tilastoja. Kuusen sahausmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti ja jyrkästi vuoden 2015 lopulta asti. Kuusisahatavaran vientihinta on polkenut paikallaan viime syksystä lähtien, sen sijaan kuusitukin hinta on noussut euron kuutiolta alkuvuodesta.

Männyllä suunta on päinvastainen mutta vaikutus sahauksen kannattavuudelle on sama kuin kuusella. Sahatavaran vientihinnat ovat laskeneet ripeämmin kuin tukin hinta.

Mutta miksi kukaan olisi valmis maksamaan tukista liikaa?

"Hyvä kysymys. Kilpailu saha-alalla on veristä. Männyssä näkee myös sen, että kuidun kysyntä on selkeästi kasvamassa. Kuituleimikoita ostetaan tukin hinnalla. Ei siinä tilanteessa olekaan mitään järkeä."

Merivuoren mukaan Jyväskylän pohjoispuolella sahojen ongelmana on myös sivutuotteiden, etenkin purun ja kuoren alikysyntä. Lauha talvi on levittänyt ongelmaa etelään päin.

Myönteistä on ollut kuusen sahauksen kasvu.

"Kuusen kysyntä on ollut hyvä. Se nojaa Kiinaan ja osittain Japaniin. Kiinan vienti nousi kymmeniä prosentteja viime vuonna. On ilahduttavaa, että myös mäntyä on saatu jonkin verran Kiinaan vietyä."

Mäntysahatavaran vientimarkkinat ovat nimittäin tukkoiset Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden talousongelmien vuoksi. Myös Ison-Britannian EU-ero painaa männyn hintoja. Egypti, Algeria ja Iso-Britannia ovat vastanneet 40–50 prosentista suomalaisen mäntysahatavaran vientikysynnästä.

"On yritetty vähentää männyn sahausta. Siinä tulee vastaan leimikkorakenteet, on mahdotonta kokonaan kiertää mäntyleimikoita."

Aasian-viennin harmina on konttirahtien äkkinousu vain muutamassa viikossa. Nyt sahatavarakuution rahti Aasiaan maksaa 40–50 euroa, kun hetki sitten oltiin 20 euron kuutiohinnassa.

Sahatavaran kysyntä kotimaassa näyttäisi lähteneen pitkästä aikaa nousuun, mutta vaikutus on vielä pieni suhteutettuna finanssikriisivuoden 2008 sukellukseen. Ennen finanssikriisiä Suomessa kului 5,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa vuodessa, nyt ollaan runsaassa 3 miljoonassa kuutiometrissä.

Vaikka rakentaminen kokonaisuudessaan kasvaa Suomessa, puurunkoisten rakennusten rakennusluvissa ja rakennusten aloituksissa ei toistaiseksi näy kunnon nousua.

Lue myös:

PTT varoittaa tukkikaupan ylikuumenemisesta

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kuusisahatavaran vienti Kiinaan kaksinkertaistui alkuvuonna

Sahurit: Pienten tukkien sahaus täysin kannattamatonta

"Ruotsi lyö Suomen sahat kuusi–nolla vientikilpailussa"

USA:han sahatavaraa vievä tekee nyt hyvät tuotot – hinnat nousevat ja laskevat kuin vuoristoradalla