Metsä

Mittaustiedoista repesi riita - "Hämmästyttää, että metsänomistajien oma yhtiö tekee tällaista"

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen ja Metsä Groupin välille on puhjennut kiista puutavaran mittauslain tulkinnasta. Erimielisyyttä on siitä, miten yksityiskohtaisia tietoja ostajan pitää luovuttaa myyjälle hakkuukonemittauksesta.
Kari Salonen
Pystykaupat perustuvat tavallisesti hakkuukonemittaukseen. Puutavaran mittauslaki on jättänyt epäselväksi, kuinka tarkat tiedot mittauksesta on luovutettava puun myyjälle.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen alueneuvojan Juha Leppäsen mukaan ostajien käytäntönä on ollut luovuttaa myyjälle niin sanottu ”pitkä motolista”.

Se on hakkuukoneen tietokoneen tuloste, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot puumääristä eri pituus- ja läpimittaluokissa sekä puutavaralajeissa. Yhdistyksellä on myös ollut tapana tietoja pyytää.

”Listan avulla pystytään varmistamaan, että katkonta vastaa puukauppasopimuksessa sovittua.”

Leppänen kertoo, että Metsä Group on tänä vuonna muuttanut käytäntöään ja alkanut luovuttaa vain yhteenvetotietoja. Leppäsen käsityksen mukaan yhtiön kenttähenkilöstöä on ohjeistettu, ettei pitkiä motolistoja saisi enää antaa.

MTK:n kenttäpäällikön Pauli Rintalan mukaan asia ei koske vain Keski-Suomea. Rintala kertoo saaneensa samasta asiasta yhteydenottoja useasta eri maakunnasta.

Rintala ihmettelee, miksi Metsä Group haluaa pantata tietoa. ”Hämmästyttää, että metsänomistajien oma yhtiö tekee tällaista. Puukaupan myönteinen ilmapiiri edellyttää avoimuutta ja luottamusta eikä tietojen salaamista.”

Metsä Group: Varjelemme liikesalaisuutta

Metsä Groupin mittausasioihin perehtynyt kehityspäällikkö Timo Saarentaus kiistää, että yhtiön käytäntö motolistojen luovutuksesta olisi muuttunut.

”Näytämme tiedot kiistatapauksissa aina pyydettäessä. Tietoja voi tulla katsomaan meidän konttorillemme, mutta emme me niitä pääsääntöisesti anna muille”, Saarentaus linjaa.

Kyse on Saarentauksen mukaan liikesalaisuuden varjelemisesta kilpailijalta. Metsänhoitoyhdistykset kilpailevat korjuupalvelunsa kautta metsäyhtiöiden kanssa puukaupoista.

”Ei tässä kiistassa voida välttyä ajatukselta, että on kyse muustakin kuin mittauksesta”, Saarentaus vihjaa.

Leppänen puolestaan vakuuttaa, ettei pitkiä motolistoja tarvita muuhun kuin mittaustulosten todentamiseen.

Tuore tulkintaohje selventää lakia

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi päätti hakea selkoa lain tulkintaan viemällä tammikuun lopulla hakatun, Konneveden kunnan teettämän harvennusleimikon tietojen luovutuksen virallisen mittaajan ratkaistavaksi.

Virallisen mittaajan viime viikolla antaman päätöksen mukaan Metsä Group ei ole rikkonut puutavaran mittauslakia, koska mittaustietojen luovutuksen vähimmäistasoa ei ole laissa määritelty tarkasti.

Päätöksessä annetaan uusi, lain tulkintaa selventävä ohje. Se velvoittaa luovuttamaan pyynnöstä niin laajat tiedot, että puukauppasopimuksessa eriteltyjen, eriarvoisten puutavaralajien pituus- ja läpimittarajojen noudattaminen voidaan todentaa.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä myi 777 000 eurolla Metsä Boardin osakkeita

Metsä Group kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä alkuvuonna – sellun huippuhinnat näkyvät reippaina tulosparannuksina

"Kärkipäässä mänty- ja koivukuitu" – Metsä Group valmistautuu syksyyn ostamalla kesäkorjuukelpoisia harvennusleimikoita

Metsä Groupin liiketulos 2,5-kertaistui – "Ensimmäinen vuosipuolisko muodostui kokonaisuudessaan erinomaiseksi"