Metsä

MTK haluaa lisää lahopuuta: Tekopökkelöiden tuottaminen turvaa sähkölinjoja

Luonnon monimuotoisuutta lisäävää lahopuuta aletaan tuottaa linjojen reunoilla.
Jarmo Palokallio
Metsien eliölajeista noin neljännes on riippuvainen lahopuusta.

Metsänomistajia edustavat MTK ja SLC ja Energiateollisuus haluavat lisää lahopuuta ja kolopuita sähkölinjojen reunoille. Sähkökatkoksia aiheuttavista riskipuista tehdään tekopökkelöitä metsänomistajan suostumuksella.

Tekopökkelöt sekä lisäävät metsien monimuotoisuutta että parantavat sähkönjakelun luotettavuutta, mistä syntyy kustannussäästöjä.

"Monimuotoisuudesta huolehtiminen on edellytys metsien kestävälle ja kasvavalle käytölle. Tällä mallilla halusimme tuoda työkalupakkiin yhden uuden lisän. Yksittäisillä haavoilla, raidoilla ja koivuilla voi olla suuri merkitys hömötiaiselle. Metsätalouden kannattavuutta niiden pökkelöiminen ei vaaranna ", toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola

Metsissämme on noin 70 000 kilometriä ilmajohtoja. Erityisesti lehtipuut ja riukuuntuneiden mäntyjen katkeaminen ja taipuminen sähköjohtojen päälle aiheuttavat ongelmia. Vaikka sähköverkkoja uusitaan lähivuosina voimakkaasti ja ilmajohtoja muutetaan maakaapeliksi, säilyvät ilmajohdot metsissä vielä pitkään. 

"Metsissä linjojen raivausta ja vierimetsänhoitoa tullaan jatkossa lisäämään. Olemme mielellämme viemässä eteenpäin MTK:lta tullutta aloitetta ja testaamme, kuinka se soveltuu käytännössä erilaisiin tilanteisiin", sanoo johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä

Toimintamallin yksityiskohtia testataan pilottihankkeessa yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa. Sen perusteella tarkennetaan ohjeistusta soveltuvien kohteiden, hakkuutapojen, puiden valintaperusteiden sekä kustannusten ja niiden jakautumisen osalta.

Toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahopuun lisäämiseen. Maanomistaja saa kuitenkin viime kädessä päättää, hyödyntääkö mahdollisuuden.

Metsien eliölajeista neljännes, noin 500 lajia, on riippuvainen lahopuusta. Kuolleen ja lahonneen puuaineksen väheneminen on tavallisin näiden lajien uhanalaisuuden syy. Lahopuuriippuvaisia lajeja löytyy kovakuoriaisista kääpiin ja monet kolopesivät linnut tarvitsevat pystykeloja ja pökkelöitä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Miksi tienvarsia niitetään, vaikka monimuotoisuutta halutaan lisätä? Ely-keskus paljastaa syyn

Pientareet ovat hyönteisille elintärkeitä: "Pajuja ja voikukkia ei kannata niittää"

Vitsaus taimikoille, korvaamaton luonnolle: Tunnetko tämän havisevan puun eliöstön?

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI