Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

MTK ilmastotutkijoiden kirjeestä: Politiikka ohitti tieteen

MTK määrittelee tutkijoiden julkilausuman poliittisesti pamfletiksi, joka sivuuttaa tieteelliset tosiasiat.
Markku Vuorikari
"Tutkimuksen kannattaisi keskittyä ongelmien maalailun sijaan ratkaisujen etsintään", MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

MTK toivoo, että tutkijat keskittyisivät jatkossa ongelmien esittelyn sijaan niiden ratkaisemiseen.

”Tutkijoiden julkilausuma keskittyy kapeaan lyhyen aikavälin tarkasteluun. Se on poliittinen pamfletti, josta puuttuu tieteellinen näkökulma”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Tutkijoiden mukaan hakkuiden lisäys vaarantaa sekä ilmastotavoitteet että luonnon monimuotoisuuden. Tarkastelun ongelmana on, ettei maailmaa voi pysäyttää.

”Jos haluamme tuloksia lyhyellä aikavälillä, silloin fossiilisten raaka-aineiden käyttöä pitää vähentää. Niiden tilalle on saatava uusiutuvia materiaaleja ja siihen juuri puu ja metsät tarjoavat vaihtoehtoja.”

Tutkijat rajaavat oman tarkastelukulmansa ilmastoon ja ympäristöön. Niiden lisäksi huomioon on otettava talous ja työllisyys.

Hakkarainen korostaa, että tutkimustiedon valossa hakkuiden lisäys voidaan tehdä ilmasto- ja ympäristötavoitteita vaarantamatta.

”Vaikka hakkuita lisätään suunnitellusti, metsät säilyvät silti hiilinieluina eikä hakkuiden lisäys automaattisesti vähennä luonnon monimuotoisuutta.”

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä lahopuun määrä on jo kääntynyt kasvuun Etelä-Suomessa. Sitä voidaan edelleen kasvattaa nopeasti aktiivisilla toimilla.

”Lahopuun määrä kasvaa myös siksi, etteivät kaupunkilaismetsänomistajat enää käy korjaamassa yksittäisiä tuulenkaatoja metsistään. Se ei ole muutenkaan kannattavaa nykyisillä korjuumenetelmillä.”

Myös puuston järeytyminen jatkuu metsien nykyisellä rakenteella.

”Nämä ovat tosiasioita. Tutkimuksen kannattaisi keskittyä ongelmien maalailun sijaan ratkaisujen etsintään. Odotan tutkijoilta ehdotuksia esimerkiksi siitä, miten ja millä rahoituksella luonnon monimuotoisuutta entisestään lisätään.”

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Pääministeri Marin on tärkeällä asialla

Vihreät arvostelevat rajusti pääministerin metsävaikuttamista – MTK tyrmää puolueen väitteet: "Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta"

Kilpajuoksua luonnon monimuotoisuuden kanssa

Nyt on aika muokata nurmikko niityksi – pitkäjänteisyys palkitaan, vaikka paikalle kasvaisi aluksi heinikko