LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Nuoria metsiä parturoidaan rahapulassa

Nuorta metsää korjataan nyt koko maassa: avohakkuuala on jo yli 10 000 hehtaaria.
Kari Salonen

Nuoren ja varttuneen kasvatusmetsän avohakkuut ovat yleistyneet uuden metsälain tultua voimaan kuluvan vuoden alussa. Lain mukaan metsänomistaja päättää, milloin uudistaa metsänsä.

Metsäkeskuksen mukaan nuoria kasvatusmetsiä on hakattu paljaaksi yli 10 400 hehtaaria.

Kasvatusmetsän päätehakkuiden tilastokärjessä ovat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Paljaaksi hakattujen kuvioiden keskikoko on noin yksi hehtaari.

Lapissa kasvatusmetsän päätehakkuita on tehty tänä vuonna lähes 300 hehtaaria. Tähän määrään mahtuu sekä vajaatuottoisia että hyväkasvuisia metsiä.

”Maanomistaja saa uudistaa metsänsä silloin kun parhaaksi näkee, ja näin on tehtykin. Arviolta vajaa puolet näistä kohteista on kehityskelpoisia kasvatusmetsiä”, johtava esittelijä Tommi Lohi Suomen metsäkeskuksen Lapin alueyksiköstä sanoo.

Lohi huomauttaa, että metsätalouden näkökulmasta hyväkasvuisen kasvatusmetsän uudistushakkuu ei ole järkevää, vaikka laki sen mahdollistaakin.

”Metsänomistaja voi kuitenkin päästä vaikean taloudellisen tilanteen yli nuoren metsän paljaaksihakkuulla. Tästä näkökulmasta ratkaisu on täysin ymmärrettävä.”

Uusi ja yllättäväkin trendi on, että parhaassa kasvussa olevaa puustoa parturoidaan sileäksi metsätilan hankkimisen jälkeen; tarkoituksena on kompensoida tällä toimenpiteellä tilan ostohintaa.

”Kun metsätila siirtyy ulkopuoliselle, hakkuu voi olla melko raakaa. Sodankylässäkin päätehakkuita on tehty muutamilla omistajaa vaihtaneilla tiloilla”, aluevastaava Pekka Kasurinen Sodankylän metsänhoitoyhdistyksestä sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Aarre: Vaikeissa talvioloissa tehty ensiharvennus voi aiheuttaa todella ikävän yllätyksen – metsänomistajaa saattaa pahimmillaan odottaa jopa lasku

Aarre: Jo kansanparantajat luottivat puolukkaan – kirpeä marjamme ansaitsee yhä superruuan tittelin

Video: Juhani Kuoppalaa ei haittaa, vaikka metsästä saatava tilipussi pienenee monimuotoisuuden ylläpitämisen takia: "Minulle se on arvokkaampi tällaisena"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI