Metsä

OP:n Karhinen: "Metsien pienet tilakoot merkittävä yhteiskunnallinen ongelma"

"Uudistuminen on metsän olemuksen ydintä", sanoi OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen.
Jarkko Sirkiä
Reijo Karhinen on Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtaja.

OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen kantaa huolta Suomen metsien omistajuusrakenteesta.

"Metsätilojemme keskikoko on vain 31 hehtaaria ja omistajien keski-ikä jo yli 60 vuotta", hän sanoi Päättäjien Metsäakatemian tilaisuudessa keskiviikkona.

Karhisen mielestä metsätilojen pirstaloituminen, etämetsänomistajien määrän kasvu ja omistajien korkea ikä voivat johtaa merkittävään yhteiskunnalliseen ongelmaan.

"Pahimmillaan nämä tekijät voivat vaikuttaa tulevaisuudessa puun saatavuuteen."

Karhisen mukaan kaikessa elinkeinotoiminnassa omistajuudella on suuri rooli.

"Metsäalan omistajuuskysymykset vaativat laajaa yhteiskunnallista keskustelua."

Myös Metsä Fibren toimitusjohtajan Ilkka Hämälän mielestä nykyinen perhemetsätalousmalli tuo haasteita teollisuudelle.

"Metsänomistajat tulee saada aktivoitumaan puun myymisessä."

Metsäakatemiassa puhunut Juha Sipilä kannustaa viemään suomalaista metsäajattelua voimakkaammin Brysseliin.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI