Metsä

Pääkaupunkiseutu suurin polttaja – Näin paljon Suomessa käytetyn kivihiilen päästöjen sitomiseen tarvitaan metsää

Pääkaupunkiseudulta vapautuu asukasta kohti 4,3 tonnia hiilidioksidia.
Markku Vuorikari
Helsingin energian hiilivoimala Hanasaaressa.

Suomessa poltettiin viime vuonna 3,5 miljoonaa tonnia kivihiiltä. Vaikka kivihiilestä halutaan eroon, sen kulutus on viime vuosina kääntynyt taas kasvuun.

Suomen metsien kyvystä sitoa hiiltä on puhuttu viime aikoina paljon. Yhden kivihiilitonnin hiilidioksidipäästöt sitoutuvat kasvussa noin 1,8 kuutioon puuta.

Koko Suomen polttaman 3,5 miljoonan kivihiilitonnin hiilidioksidipäästöjen sitomiseen tarvitaan metsä poikineen: noin 6,4 miljoonan kuution kasvu, laskee tutkija Taneli Kolström Lukesta.

Tämä vastaa aika tarkasti kaikkien Pirkanmaan metsien vuosikasvua.

Suurin kivihiilen tupruttaja Suomessa on pääkaupunkiseutu. Tarkkaa määrää on vaikea selvittää: Tilastokeskus ei julkaise tilastoja kivihiilen kulutuksesta maakunta- tai kuntatasolla.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteenlasketut ilmastopäästöt olivat viime vuonna Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n mukaan hiilidioksidiksi laskettuna 4,9 miljoonaa tonnia.

Tämä on 4,3 tonnia jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden.

Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan puu sitoo hiilidioksidia kasvaessaan keskimäärin 1,34 tonnia per puukuutiometri.

Pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjen kattamiseen tarvittaisiin siis 3,7 miljoonan puukuution kasvu eli suurin piirtein saman verran kuin Uudenmaan kaikkien metsien vuosittainen kasvu.

Yksittäisen pääkaupunkiseudulla asuvan vuosipäästöjen kuittaamiseen tarvitaan 3,2 kuution kasvu. Se on sama, kuin yhden metsähehtaarin kasvu Pohjois-Suomessa tai puolikkaan metsähehtaarin kasvu Etelä-Suomessa.

Kaukolämpö on HSY:n mukaan suurin päästölähde. Se aiheuttaa noin 45 prosenttia pääkaupunkiseudun ilmastopäästöistä.

Helen Oy kattaa kaukolämmöllä 90 prosenttia Helsingin lämmitystarpeesta. Viime vuonna 59 prosenttia yrityksen kaukolämmöstä tuotettiin kivihiilellä.

Yritys ei kilpailusyiden takia kerro, kuinka monta tonnia kivihiiltä tämä on. Sen käytöstä pyritään eroon, mutta esteenä on hinta. Helen tuottaa laitoksissaan sekä kaukolämpöä että sähköä.

"Kivihiili on edullisin polttoaine. Sähkön hinta on tällä hetkellä hyvin matala ja tässä halvin polttoaine pärjää", Helenin vastuullisuusjohtaja Maiju Westergren kertoo.

"Tuettu sähköntuotanto, kuten tuulivoima jolle maksetaan takuuhinta, on eri asia. Ne vääristävät kilpailua ja siksi emme kannatakaan tukia."

Yksittäinen helsinkiläinen voi vähentää kivihiilen käyttöä valitsemalla kaukolämmöstään Heleniltä uusiutuvan kaukolämmön. Se maksaa tällä hetkellä ylimääräiset 3, 40 euroa kuukaudessa.

"Lisäksi energiaa kannattaa säästää. Kun kodin sisälämpötilaa alentaa asteella, lämmityskuluista leikkautuu viisi prosenttia. Remonttien yhteydessä kannattaa vakavasti miettiä hukkalämpöä: tiiviit ikkunat, katto ja ovet säästävät merkittävästi lämmitykseen kuluvaa energiaa", Westergren jatkaa.

Vuodenvaihteessa Helsinkiin valmistuu Suomen suurin pellettikattila. Helsingin Hanasaaren kivihiilivoimala suljetaan vuonna 2024 ja silloin Helenin kivihiilenkäytöstä puolet leikkautuu pois.

Lue lisää:

Kotimainen energiapuu riittäisi korvaamaan kestävästi kaiken Suomeen tuodun kivihiilen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jäsenmaa saa valita hiilinielun laskentatavan – Kansallinen metsäpolitiikka ei kuitenkaan saa näkyä laskennoissa

Metsät eivät ole vastuussa Suomen päästövähennyksistä

MTK–Pohjois-Suomi Luken raportista: "Alueemme kehittyvä maatalous ei ole valmis uhraamaan peltoja suojelualueeksi"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI