Metsä

Pelätty rikkidirektiivi vähensi ilmansaasteita, teollisuudelle ei käynyt kuinkaan

Ilman rikkipitoisuudet Itämerellä ja Pohjanmerellä ovat vähentyneet. Halpa polttoaine vesitti pelot teollisuuden lisäkustannuksista.
Jaana Kankaanpää
Laivat siirtyivät Itämerellä vähärikkisiin polttoaineisiin vuonna 2015. Kuvan laivaa lastataan Oulunsalossa.

Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden rajoittaminen vuoden 2015 alusta on vähentänyt merkittävästi rikkidioksidin määrää ilmassa Itä- ja Pohjanmeren rannikoilla.

Esimerkiksi Hollannin Hoek van Hollandissa rikkidioksidipitoisuus on puolittunut aiemmasta tasosta.

Tieto käy ilmi saksalaisen ympäristöjärjestön Nabun huhtikuussa julkaisemasta selvityksestä. Selvityksen on tehnyt hollantilainen CE Delft.

EU:n niin sanotun rikkidirektiivin velvoittamana laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden enimmäisrajaa laskettiin yhdestä 0,1 prosenttiin.

Ilmanlaadun muutos näkyy myös Suomessa. Ilmanlaatu.fi -sivustolla julkaistujen mittaushavaintojen mukaan rikkidioksidin taustapitoisuudet ovat asettuneet aiempaa alemmalle tasolle.

Nabun teettämä selvitys arvioi ilmanlaadun parantumisen terveyshyödyiksi 4,4–8 miljardia euroa vuodessa. Kalliimman polttoaineen kustannuksiksi merenkululle arvioidaan 2,3 miljardia euroa.

Selvityksen mukaan rikkidirektiivi ei ole aiheuttanut kuljetusten siirtymistä laivoilta maanteille.

Kaikki laivat eivät kuitenkaan noudata säännöksiä. Itämeren laivoista arviolta 3 ja Pohjanmeren laivoista 9 prosenttia laiminlyö rikkivelvoitetta.

Teollisuus varoitti ennen rikkidirektiivin voimaan astumista, että säädös aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia kuljetuksiin.

Esimerkiksi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen arvioi vuonna 2012 yhtiön paperintuotannon Suomessa vähenevän yhden paperikoneen vuosituotannon verran rikkidirektiivin takia.

Öljyn hinnan alentuminen on kuitenkin toistaiseksi kumonnut direktiivin aiheuttamat lisäkustannukset. Rikitön laivapolttoaine on ollut jopa edullisempaa kuin rikkipitoinen polttoaine aiemmin.

Lähteet:

Ilmanlaatu.fi

Selvitys: SECA Assessment: Impacts of 2015 SECA marine fuel sulphur limits

Lue myös:

Rikkidirektiivi ei vielä kallistanut merirahtia

UPM: Rikkidirektiivi vie paperintuotantoa Suomesta

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua – hengitysilmassa uudenvuodenyönä pahimmillaan erittäin paljon hiukkasia

Suomalaisprofessori aikoo selvittää Pekingin saastecocktailin salat

Nastarenkaat tulisi Suomessa kieltää