Metsä

PTT ennustaa puunhinnan nousua ensi vuodelle

Tänä vuonna tukkikauppaa leimaa sahateollisuuden heikko menekki, ensi vuonna investoinnit nostavat puunkäyttöä.
Sami Karppinen
Metsä Group investoi 1,2 miljardia euroa biioenergiaan.

Pellervon taloustutkimus ennustaa tuotantopotentiaalia lisäävien metsäteollisuuden investointien ja markkinoiden elpymisen sekä koti- että ulkomailla nostavan ensi vuonna puun kysyntää.

Puukauppamäärä lisääntyy erityisesti yksityismetsien pystykaupoissa. Hinnat pysyvät maltillisessa, muutaman prosentin nousussa.

Tuontipuun määrässä ei ole odotettavissa nousua, ja tuonti koostuu entistä enemmän koivukuitupuusta ja hakkeesta.

Tämä vuosi vain hieman viime vuotta heikompi

Sahateollisuuden tuotannon notkahdus heijastuu tänä vuonna hakkuisiin ja puukauppaan. Määrät jäävät hieman vuoden 2014 lukemista, mutta ovat silti korkealla tasolla viime vuosiin verrattuna. Kokonaisuutena tämä vuosi jää vain muutaman prosentin viime vuoden kertymästä, vaikka alkuvuonna markkinahakkuut jäivät selvästi viime vuoden määristä.

Metsähakkeen käytössä ei päästy lähellekään Kansallisen metsäohjelman vuodelle 2015 asettamaa tavoitetta. Energialaitosten suuret puuvarastot ovat vähentäneet energiapuukauppaa vuoden alkupuoliskolla merkittävästi.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Sahatavaran globaali nousukiito pönkää myös suomalaisen tukin hintaa ylöspäin: "En muista näin voimakasta nousua tammi–maaliskuussa"

Lehtipuusellun hinta pohjalukemissa

PTT: puukauppojen määrä kasvaa tänä vuonna

Metsä Groupin hakkuut hipovat tänä vuonna ennätyksiä