Metsä

Pudasjärven hirsikampukselle vuoden 2016 Puupalkinto

Puuinfo on myöntänyt vuoden 2016 Puupalkinnon arkkitehti Pekka Lukkaroisen suunnittelemalle Pudasjärven hirsikampukselle.
Pekka Fali
Maailman suurin hirsinen koulurakennus Pudasjärven hirsikampus on tuonut näkyvyyttä hirsirakentamiselle ja on esimerkkinä lukuisille muille hirsirakentamisen hankkeille kotimaassa ja kansainvälisesti.

Palkintolautakunnan mukaan Pudasjärven hirsikampus on hieno osoitus päämäärätietoisesta puurakentamisen edistämisestä ja perinteisen rakennejärjestelmän kehittämisestä uskottavaksi vaihtoehdoksi 2000-luvun rakentamisen haasteisiin.

"Kohteen arkkitehtuuri on varmaotteista. Koulu tarjoaa modernin oppimisympäristön, jossa on hyvät puitteet opiskeluun ja yhteistoimintaan. Tilat on suunniteltu turvallisiksi, terveellisiksi, viihtyisiksi ja moneen käyttöön muuntuviksi", palkitsijat kiteyttävät.

Koulu on rakennettu elinkaarimallilla, ja sen urakoinut Lemminkäinen vastaa kohteen ylläpidosta ja huollosta 25 vuoden ajan.

Palkitsijat toteavat, että Pudasjärven hirsikampus on tuonut näkyvyyttä sekä hirsirakentamiselle että sisukkaalle yrittämiselle, joista molemmat ovat arvokkaita vientituotteita.

"Hirsikampuksen huomioarvoa korottaa sen ympärillä tehty määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ hirren palauttamiseksi osaksi suomalaista julkista rakentamista. Se on osoitus tilaajien ja koko yhteisön vahvan tahdon, määrätietoisen toiminnan ja hankintaosaamisen merkityksestä julkisen rakennuksen onnistuneessa toteutuksessa", palkitsijat kiittävät.

Palkintolautakuntaan kuuluivat ympäristöministeriön erityisasiantuntija, arkkitehti, TkT Matti Kuittinen ja Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan kevyt- ja erikoisrakenteiden Associate Professor, DI, TkT Sami Pajunen. Tuomariston sihteerinä toimi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen.

Pudasjärven hirsikampus voitti myös yleisöäänestyksen, ja keräsi yli 40 prosenttia annetuista lähes 5 000 äänestä. Määräaikaan mennessä kilpailuun tuli 13 ehdotusta, joista kahdeksan oli mukana yleisöäänestyksessä.

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Puuinfon myöntämä palkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI