Metsä

Puumarkkinat.fi vaatii hiomista

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten tarjoama puukaupan verkkopalvelu Puumarkkinat.fi on kerännyt myyntitarjouksia jopa odotettua enemmän. Palvelua hidastavia teknisiä ongelmia on vielä ratkottava.
Jaana Kankaanpää
toimittaja Juha Aaltoila työskentelee, työ, tietokone puhelin, kännykkä, matkapuhelin.

Puumarkkinat.fi avautui koekäyttöön muutamien metsänhoitoyhdistysten alueilla vuodenvaihteessa. Huhtikuun alusta se saatiin laajempaan käyttöön.

MTK:n tutkimuspäällikön Erno Järvisen mukaan palvelussa on ollut tarjolla puuta jo jonkin aikaan noin 300 000 kuutiometriä.

”Näyttää hyvältä, kun määrän suhteuttaa teollisuuden viime aikojen noin 500 000–550 000 kuutiometrin viikko-ostoihin”, Järvinen sanoo.

Palveluun ovat rekisteröityneet jo kaikki suuret ja keskisuuret ostajat. Pikkuhiljaa mukaan tulee pieniä yrityksiä ja myös energiapuun ostajia.

Käyttäjiltä saatavaa palautetta kuunnellaan Järvisen mukaan herkällä korvalla ja teknisiä ongelmia ratkotaan mahdollisimman nopeasti. Palvelua vaivaa sen hitaus.

Versowoodin metsäpäällikkö Jussi Torpo pitää ymmärrettävänä, ettei uusi palvelu voi toimia heti toivotulla tavalla.

”Kun aineisto on lisääntynyt, niin järjestelmä ei yksinkertaisesti pyöri, vaan on äärettömän hidas”, Torpo sanoo. Hän kuitenkin uskoo, että vuoden päästä palvelu on varmasti jo paljon kehittyneempi.

Nykyisistä vanhoista käytännöistä ei pitäisi Torpon mukaan missään nimessä luopua ennen kuin uusi verkkopalvelu saadaan toimimaan kunnolla. Jatkossa puukaupan sähköisiä palveluja pitäisi hänen mielestään kehittää niin, että saataisiin rakennettua ”oikea kaiken kansan markkinapaikka”.

”Markkinapaikka ei olisi vain ammattilaisten leikkikehä, vaan kuka tahansa mökin mummo voisi pistää siellä puunsa myyntiin”, Torpo esittää.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI