Metsä

Puuta vaatteissa ja kipsissä – Puukuidulle etsitään uusia käyttökohteita

Hankkeen vetäjä Eveliina Pokela käy kertomassa poliitikoille siitä, mihin puuta voidaan käyttää.
Jarkko Sirkiä
"Puuta käytetään jo nyt kahvikupeissa ja kipsin teossa", Eveliina Pokela kertoo.

Uusi puu -hankkeen projektipäällikkö Eveliina Pokela sovittaa käteensä kipsilastaa. Se tuntuu muovilta, vaikka kipsi on tehty sahanpurusta ja biohajoavasta muovista. Kipsi on esimerkki tutusta tuotteesta, jonka voisi tulevaisuudessa valmistaa aivan hyvin puukuidusta.

Pokela haluaa herätellä päättäjiä näkemään, mihin suomalainen puu pystyy.

”Meillä on käsissämme uusiutuva ja kierrätettävä raaka- aine, jolla syntyy kestäviä ratkaisuja”, hän hehkuttaa.

Uusi puu perustettiin alun perin kertomaan siitä, missä kaikessa suomalainen puu näyttäytyy. Yli 20 organisaation hankkeessa ovat mukana niin suuret kuin pienetkin puukuidun puolestapuhujat.

Projektin takana ovat esimerkiksi Huhtamäki, Paptic ja Kotkamills, jotka kaikki valmistavat puusta tuotteita muovin korvaajaksi. Hankkeen päärahoittajana on Suomen Metsäsäätiö.

Mikä näitä kaikkia metsäalan organisaatioita yhdistää?

Pokelalle kysymys on helppo. ”No tietenkin usko siihen, että puukuidulla ja sen sovelluksilla on loistava tulevaisuus.”

Vaikka Uusi puu viittaa vahvasti puun uusiin käyttötapoihin, Pokela haluaa muistuttaa, että käytössä vakiintuneet tuotteet ovat yhtälailla osa Uuden puun strategiaa. Olemassa olevilla ratkaisuilla ja niiden kehittämisellä on alalle suuri merkitys.

”Vaikka suuret rahat pyörivät edelleen sellussa ja paperissa, perustuotannon sivuvirroille kaivataan uudenlaista käyttöä.”

Pokela on tavannut useita poliitikkoja kertoakseen, mikä puun rooli tulevaisuudessa voisi olla. Päättäjien kanssa käydyissä keskusteluissa aihe kääntyy kuitenkin usein bio­energiaan.

”Haluamme hankkeen organisaatioiden kanssa valaista, että puuta voi käyttää muunakin kuin energiana tai selluna.”

”Tässä meillä on selvä herättelyn paikka,” Pokela sanoo.

Uusi puu on löytämässä vastauksia tulevaisuuden mega­trendeihin. Kantavia teemoja ovat resurssiniukkuus, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, digitalisoituminen ja tiedostava kuluttaminen.

Kuinka puusta sitten saadaan vastaus näihin globaaleihin ilmiöihin?

”Uusiutumattomat raaka-aineet loppuvat vielä joskus. Puulla korvaamme öljypohjaisia tuotteita”, Pokela vastaa.

Pokela uskoo vahvasti suomalaiseen puuosaamiseen. Tämän päivän biotaloutta ovat esimerkiksi nanosellu, puukuituvaahto tai puupohjaiset tekstiilikuidut. Puuperäisten tuotteiden lista on kirjava.

”Tässä on valtava bisnes mutta vielä paljon tehtävää.”

Projektipäällikön mukaan suomalaisen puukuidun jatko­jalostamisen tulisi pysyä kotimaassa. Esimerkiksi puupohjaisia tekstiilikuituja ei juurikaan valmisteta Suomessa.

”Prosessituntemus meillä osataan, mutta jatkojalostusta pitäisi tehdä rajojen sisäpuolella, eikä viedä muualle.”

Termi auringonlaskun ala, joka joskus liitetään puu- ja metsäalaan, särähtää Pokelan korvaan.

”Mieluummin voitaisiin puhua puun uusista kasvoista. Ennakkoluulottomuus on valttia.”

Hallituksen biotalousstrategia vaatii vielä konkreettisten toimien esiin kaivamista: ”Siksi meillä onkin hankkeessa mukana kattava joukko toimijoita mukana näyttämässä, mitä puusta tehdyt tuotteet voisivat olla ja mitä ratkaisuja on tarjolla.”

Lisätietoa Pokelan mukaan kaivataan eri materiaalien tuotannon volyymeistä, kustannuksista ja potentiaaleista.

”Elämme nyt selvää murrosvaihetta.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puukuituvaatteilla veden tuhlausta, ympäristömyrkkyjä ja mikromuovia vastaan – koivu käy tuotekehityksen kilpajuoksua eukalyptuksen kanssa

Metsäteollisuudella valoisa tulevaisuus

Uusi puu -kilpailu hakee puupohjaisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin: "Puu on supermateriaali"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI