Metsä

Riistatiheiköt eivät vaikuta puuntuotokseen

Aluskasvillisuus ei hidasta tukin muodostumista.
Markku Vuorikari
Riistakeskuksen kampanjasivuilla voi testata, mikä kanalintu on lähinnä omaa persoonaa. Teeri on luonteeltaan näyttävä pörhistelijä.

Tiheikköjen tai lehtipuiden säästämisellä ei ole suurta vaikutusta metsikön puuntuotokseen, Riistakeskus muistuttaa. Aluskasvillisuuden ja pensaskerroksen säästäminen raivauksissa ei hidasta tukiksi kasvatettavien puiden kasvua, mutta sillä tarjotaan kanalinnuille elintärkeää suojaa.

"Sekapuuston kasvatus on usein myös taloudellisesti järkevää. Se on ennakoivan metsänomistajan valinta. Useammalla puulajilla varaudutaan ilmastonmuutokseen, mahdollisiin tuhoihin ja puutavaralajien hinnanvaihteluihin", kirjoittavat riistakeskuksen Mirja Rantala ja Janne Miettinen.

Hyvinvoiva riistametsä tarjoaa metsäkanalinnuille runsaasti ravintoa ja suojaa. Metsäkanalinnut menestyvät sekametsässä, jossa puuston koko ja tiheys vaihtelevat. Ihanne on vähintään kolmen puulajin metsä, jossa on runsaasti aluskasvillisuutta, riistatiheikköjä ja säästöpuuryhmiä.

Mustikka on metsäkanalintujen tärkein ravintokasvi. Erityisen tärkeitä yhtenäiset mustikkavarvikot ovat kanalintupoikueille, jotka tarvitsevat varvikon suojaa ja mustikan lehdillä elävää hyönteisravintoa.

Riistakeskus toteuttaa Suomen Metsäsäätiön kanssa yhteistyössä Kipinä riistametsänhoitoon -kampanjan, joka herättelee metsänomistajia ja metsäammattilaisia ajattelemaan metsänhoitoa kokonaisvaltaisena panoksena luonnon, riistan ja puuntuotannon hyväksi. Kampanjan nettisivuilla on runsaasti tietoa riistametsänhoidosta.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI