Metsä

Runkopuuta hakattiin ennätyksellinen 70 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuudelle hakkuumäärästä meni viime vuonna 62 miljoonaa kuutiometriä, metsähakkeena ja polttopuuna paloi 8 miljoonaa kuutiota.
Pentti Vänskä
Suomen metsissä kasvaa uutta runkopuuta noin 110 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten puuston kasvu ylitti hakkuut ja luontaisen poistuman myös viime vuonna lähes 25 miljoonaa kuutiometriä.

Suomen metsistä hakattiin viime vuonna metsäteollisuuden käyttöön tai energian tuottamiseen kaikkiaan 70 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.

Hakkuumäärä oli uusi ennätys ja yli kaksi miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin vuotta aikaisemmin, Luonnovarakeskus (Luke) kertoo.

Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen tai vientiin hakattiin viime vuonna Luken mukaan yhteensä 62,1 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Siitä oli tukkipuuta 26,3 ja kuitupuuta 35,8 miljoonaa kuutiometriä. Puumäärä kasvoi edellisvuodesta 3,3 miljoonaa kuutiota eli kuusi prosenttia.

Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvon teollisuuspuun hakkuukertymä ylitti yhdeksän miljoonaa kuutiometriä eli 17 prosenttia.

Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi hakattiin runkopuuta yhteensä 8,2 miljoonaan kuutiometriä. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 11 prosenttia, mutta oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös hakkuutähteitä ja kantoja, yhteensä hieman alle kolme miljoonaa kuutiometriä.

"Metsähakkeeksi tarkoitetun puun määrät tilastoidaan nyt korjuuorganisaatioilta saaduilla tiedoilla, kun edellisinä vuosina perusteena ovat olleet käyttömäärät. Tiedot kohdistuvat näin tilastossa teollisuuspuun tapaan metsien sijaintialueelle ja oikeaan ajankohtaan", kertoo Luken yliaktuaari Jukka Torvelainen tiedotteessa.

Puuntuotannon metsämaalla on runkopuuta lähes 2 200 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskuksessa on arvioitu valtakunnan metsien 11. inventointiin perustuen, että tällä vuosikymmenellä voidaan hakata vuosittain puuntuotannollisesti kestävästi 81 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.

"Tästä hakattiin viime vuonna 70 miljoonaa kuutiometriä eli noin 87 prosenttia. Hakkuiden tasossa oli kuitenkin huomattavaa alueellista vaihtelua. Hakkuut ylittivät hakkuumahdollisuusarvion monessa Kaakkois-Suomen ja Hämeen maakunnassa. Kuusella käytön taso oli muita puulajeja korkeampi", Torvelainen sanoo.

Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään hakkuista metsään jäävä runkopuu sekä metsään jäävä luontaisesti kuollut runkopuu. Viime vuonna nämä erät olivat yhteensä runsaat 15 miljoonaa kuutiometriä, joten puuston poistuma nousi lähes 86 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Suomen metsissä kasvaa uutta runkopuuta noin 110 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten puuston kasvu ylitti hakkuut ja luontaisen poistuman myös viime vuonna lähes 25 miljoonaa kuutiometriä.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Hakkuiden tehostaminen rasvaisi yhteiskunnan rattaita miljardeilla euroilla

Maaliskuussa metsistä korjattiin puuta enemmän kuin koskaan

Hakkuurajoitukset olisivat viherpesua