Metsä

Runsaat hyönteistuhot viime vuoden peruja

Kylmä ja sateinen kesä ei ole rajoittanut hyönteistuhoja niin paljon kuin toivottiin.
SAKARI MARTIKAINEN
Ruskomäntypistiäiset syövät vanhoja neulasia. Mänty ei kuole, mutta kärsii kasvutappioita.

"Viime vuonna metsänkäyttöilmoituksissa merkittiin hakkuiden syiksi hyönteistuhot yhteensä 416 hehtaarin alueelle. Tänä vuonna vastaava luku on 530 hehtaaria", kertoo Suomen metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen.

Niskasen mukaan hakkuut kertovat enemmän viime vuoden runsaista kirjanpainajakannoista ja niiden tappamista kuusista kuin tämän vuoden tuhoista.

Luonnonvarakeskus Lukelle tulleiden ilmoitusten perusteella parveilu on ollut voimakasta laajalti Etelä-Suomessa, ja epidemiarajaa on kolkuteltu monin paikoin Joensuun korkeudelle saakka.

"Kirjanpainajien kanta on ollut varsin korkea etenkin Kaakkois-Suomessa ja rannikkoalueilla. Kylmä ja sateinen kesä ovat kuitenkin olleet epäsuotuisia, joten kanta lähtee varmasti laskuun", Niskanen toteaa.

Pistiäiset mäntyjen kiusana

Ruskomäntypistiäisten joukkoesiintymiä on havaittu Luonnonvarakeskukselle tulleiden ilmoitusten perusteella tänä kesänä erityisesti Etelä-Savossa, mutta myös Etelä-Karjalassa, Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa. Näillä samoilla alueilla ruskomäntypistiäistuhoja on havaittu myös edeltävinä vuosina.

Tämän kesän runsaat ruskomäntypistiäishavainnot ovat seurausta viime kesien suurista kannoista. Niskasen mukaan myös mäntypistiäisten kannat lähtevät laskuun sateisen kesän seurauksena.

Pilkkumäntypistiäisen kannasta ei vielä ole tietoa. Se esiintyy yleisemmin Länsi-Suomessa Pohjanmaan alueella.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kirjanpainajien parveilu on pian käsillä – onko feromoniansoista apua epidemia-alueilla?

Pistiäistuhojen odotetaan hellittävän Länsi-Suomessa toukkiin iskeneen virustaudin ansiosta – männiköitä kannattaa silti tarkkailla

Ruskomäntypistiäistuhot jatkuvat Etelä-Pohjanmaalla

Ruskomäntypistiäiset jälleen mäntyjen kimpussa Pohjanmaalla