Metsä

Sahat tinkivät jopa kymppiä havutukin hinnasta

”Sahojen taseet eivät kestä nykyisillä tukin hinnoilla”, sanoo toimitusjohtaja Lauri Nakari Kuhmo Oy:stä.
Markku Vuorikari

”Tukki on liian kallista nykyiseen sahatavaran hintaan nähden”, sanoo toimitusjohtaja Olli Raunio Raunion Saha Oy:stä Koski Tl:stä.

”Sahojen taseet eivät kestä sahaamista nykyisillä tukin hinnoilla. Hyvät uutiset ovat hukassa”, sanoo toimitusjohtaja Lauri Nakari Kuhmo Oy:stä.

Nakarin mukaan 5–10 euroa nykyistä alemmalla tukin kuutiohinnalla olisi mahdollista jatkaa sahausta parempia aikoja odotellen.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen pitää mahdottomana ajatusta, ettei tukin tarjonta reagoisi markkinoilla millään tavoin hinnan muutokseen.

Hakkarainen ja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola jakavat perhesahojen huolen tulevaisuudesta. Syöttötariffit ovat heikompia kuin kilpailijoilla. Kuljetustukien pudotus ja pian rikkidirektiivikin heikentävät kilpailukykyä.

MTK:n Metsätutkakyselyn mukaan metsänomistajilta löytyy edelleen halukkuutta puukauppoihin. Joka viides metsänomistaja suunnittelee sellaista vielä tälle syksylle.

Puukauppaan metsänomistajat ryhtyvät metsän hoitotarpeen takia. Paras kysyntä on mäntyleimikoilla.

Energiapuun menekki lisääntyy syksyn edetessä. Turvepulan takia kuivasta energiapuusta saattaa syntyä jopa kilpailua.

Rannikon suurissa voimaloissa poltetaan talvella turpeen ja puun sijasta kivihiiltä, sillä se on niille edullisinta.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Tukin hinnan nosto vauhdittaa puukauppaa

Tukin käytön lisäys edellyttää kannattavaa liiketoimintaa

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

Älä tule, myrskytuuli