Sekametsät kasvavat parhaiten - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Sekametsät kasvavat parhaiten

Sekä kuusi että mänty kasvavat tavallista nopeammin sekametsiköissä, joissa on myös koivua.
Jarmo Palokallio
Sekametsät ovat yhden puulajin metsiköitä nopeakasvuisempia.

Sekametsän paremmuus selvisi Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Venäjän tiedeakatemian tutkimuksessa. Tulosten mukaan usean puulajin metsissä puut kasvavat nopeammin kuin yhden puulajin metsissä.

Mäntyvaltaisen metsän puuntuotoskyky on suurin silloin, kun seassa kasvaa koivua. Koivua tulee kuitenkin olla selvästi vähemmän kuin mäntyä. Kuusikoissa koivun osuus saa olla aluksi jopa puolet puiden kokonaismäärästä.

"Sekametsissä puut pystyvät käyttämään ravinteita tehokkaammin kuin yhden puulajin metsiköissä, ja tämän vuoksi puiden kasvu on nopeampaa", kertoo erikoistutkija Raisa Mäkipää Lukesta.

Lehtipuiden kasvattaminen havupuiden seassa helpottaa myös metsänhoitotöitä. Esimerkiksi täydennysistutusten tarve vähenee, jos lehtipuiden taimien annetaan kasvaa.

"Sekametsillä on myönteisiä vaikutuksia myös metsäluonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöarvoon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen", Mäkipää toteaa.

Tutkimus oli ensimmäinen laatuaan, jossa testattiin ravinteidenoton tehokkuutta eri puulajisuhteilla. Hanketta on rahoittanut Luken ja Venäjän tiedeakatemian lisäksi Suomen Akatemia.

Katso uusin video
Lue lisää

Blondi karhu voi elää varsin normaalia mesikämmenen elämää – ellei sitten satu olemaan väärää sukupuolta

Suolintujen kannat ovat taantuneet puoleen 1980-luvulta Suomessa – myös maatalous- ja metsäympäristöjen lintukannat voivat huonommin

Tämä suomalaisten suosikkielintarvike on yllättäen hävikkiykkönen – ruuan haaskaamisesta valmistui tuore tutkimus

Nuori, korkeaan sänkeen niitetty ja reilusti lannoitettu nurmi parempi hiilensidonnan kannalta