Metsä

Sipilä: "EU:n päättäjät tarvitsevat vahvempaa metsätietoutta"

Pääministeri Juha Sipilä on huolissaan EU:n metsäkuvasta. Puurakentamisen lisäämisen hän näkee ilmastopolitiikan keskiössä.
Jaana Kankaanpää
"Keskeisimmät kehityksenajurit metsäsektorilla ovat biotalousbuumi ja Pariisin ilmastosopimus", pääministeri Sipilä sanoi.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mielestä EU:n ajatteluun, jossa metsät nähdään hiilinielujen sijaan hiilidioksidin lähteinä, pitäisi voida vaikuttaa vahvemmin. EU:n päättäjät tarvitsevat siis vahvempaa metsätietoutta.

"Tähän meidän tulisi voida vaikuttaa kaikkien toimijoiden kanssa yhdessä", hän sanoi Päättäjien Metsäakatemian tilaisuudessa keskiviikkona.

Suomen tulisi Sipilän mukaan ottaa iso loikka puurakentamisessa, jotta Pariisin ilmastosopimus toteutuu. Se olisi parasta ilmastopolitiikkaa.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä muistutti, että kansalliset rakennusmäärät ovat vielä pieniä.

"Kotimarkkinat tulee saada vahvoiksi, jotta voimme hyötyä vientimarkkinoista", hän sanoi.

"Meidän tulee tehdä kansainvälistä yhteistyötä säädösten kehittämisessä."

Pelkällä kuitupuulla Suomea ei saada kasvuun, vaan tukin jalostaminen on ydinkysymys: "Suomalainen metsätalous ei toimi, jos tukeille ei löydy käyttöä."

Pääministeri Sipilä toi puheessaan esille, että vapaaehtoista suojeluohjelmaa, Metsoa, tulisi jatkaa. Hän piti tärkeänä myös fossiilitaloudesta irtautumista.

"On selvää, että puun käytön lisäämisessä puun polttaminen ei voi olla ykkösvaihtoehto. Niin kauan kuin poltetaan öljyä tai kivihiiltä, puu on kilpailukykyvertailuissa näitä edellä", Sipilä sanoi.

Myös WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder piti Metso-ohjelman rahoituksen jatkamista tärkeänä. Hänen mielestään samanaikaisesti, kun hallitus panostaa lisähakkuisiin, suojelurahoitus tulisi palauttaa ennalleen.

"Metsolla saataisiin aikaan yhteistä hyvää."

"Tässä puhutaan eri summista kuin Terrafamen lisäinvestoinneissa", Rohweder napautti.

OP:n Reijo Karhinen pitää metsätilojen pientä kokoa ongelmana

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Konkarijournalisti Risto Uimonen nostaa kolme pääministeriä omaan kastiinsa – "Minun silmissäni pääministerin asemaan vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka vaikeaan paikkaan he joutuvat"

Punkaharjun kuusilla edessään yli 10 000 kilometrin matka: Päätyvät kertopuuksi ja olympia-paviljongiksi Tokioon

Vuoden Puupalkinnon ehdokkaat julki: Mukana muun muassa Suomen korkein puukerrostalo, keskuskirjasto Oodi ja puinen matkailukeskus

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI