Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Stora Enso investoi Veitsiluodon jätevesipäästöjen vähennykseen

Kemiallinen hapenkulutus merialueella vähenee ja sellun laatu paranee. Remontti maksaa 13 miljoonaa euroa.
Pekka Fali
Stora Enson Veitsiluodon tehdas työllistää Kemissä 600 ihmistä. Kuvassa oleva aikakauslehtipaperikone PK1, "Pohjolan Sampo", suljettiin pari vuotta sitten.

Stora Enso investoi 13 miljoonan euroa Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon sellutehtaan jätevesipäästöjen vähentämiseen sekä kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen, yhtiön tiedote kertoo.

Investoinnilla kehitetään Veitsiluodon sellutehtaan ruskean massan pesuprosessia ja uudistetaan happivalkaisua.  Muutostyöt tehdään syksyn 2017 aikana.

Investoinnin ansiosta sellutehtaan poistovesiin liukenevan puun määrä ja siitä johtuva kemiallinen hapenkulutus tehdasta ympäröivällä merialueella vähenee. Investointi parantaa myös sellun laatua ja tuotannon tasaisuutta. Kemikaalien ja energian kulutus pienenee ja poistovesien käsittely helpottuu.

Stora Enson mukaan investoinnilla vastataan EU:n BAT-säännösten mukaisiin tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. Muutostöiden päälaitteet toimittaa Andritz Oy Savonlinnan konepajaltaan.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 375 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua, 785 000 tonnia tulostus-, kirjekuori-, kouluvihko- ja lomakepapereita sekä päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 200 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa. Tehdas työllistää 600 ihmistä.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Suomen Yrittäjät ja Koneyrittäjät: Stora Enso polkee maksuaikalakia – maksut koneyrittäjille tuplataan 60 päivään

Stora Enso investoi Anjalankoskelle ja Nymöllaan 47 miljoonaa euroa

Stora Enso myy Sachsenin sanomalehtipaperitehtaan Saksassa – sveitsiläinen Model Group ryhtyy valmistamaan tehtaalla aaltopahvia

Stora Enso aikoo investoida pakkaustehtaalleen Lahdessa – uusi jalostuslinja vähentämässä työpaikkoja