Metsä

Stora Enso kehuu puukaupan vauhtia – "Huippuvuoteen hyvät mahdollisuudet"

Kannustamme metsänomistajia FSC-sertifiointiin, koska sen merkitys kasvaa lopputuotteita ostavien asiakkaiden joukossa, ostojohtaja Esa Ojala sanoo.
Pentti Vänskä
Varkauden hankinta-alueelta ei kuljeteta havukuitupuuta enää Pohjois-Suomeen Ouluun ja Kemiin, vaan se ohjataan Varkauden tehtaille, Stora Enson ostojohtaja Esa Ojala kertoo. Ojala siirtyy yhtiön Pohjois-Suomen puunhankinnan aluejohtajaksi marraskuun alussa.

Puukauppa on käynyt tänä vuonna jopa viime vuotta paremmin, Stora Enson ostojohtaja Esa Ojala kehuu.

"Kaikkien aikojen huippuvuoteen on hyvät mahdollisuudet", Ojala totesi tänään maanantaina Stora Enson tiedotustilaisuudessa yhtiön Varkauden tehtailla.

Hän kiitteli yksityismetsänomistajia siitä, että puuta on tullut markkinoille.

Kaikille puutavaralajeille on Ojalan mukaan nyt kysyntää. Stora Enson ostoslistan kärjessä ovat kuusitukkivaltaiset päätehakkuut sekä mänty- ja kuusiharvennukset.

Jo valmistuneet tai valmistumassa olevat metsäteollisuuden investoinnit kasvattavat Suomessa kuitupuun vuosittaista käyttöä 6–7 miljoonaa kuutiometriä, kun verrataan vuosien 2014 ja 2018 tarvetta.

Stora Enson osuus lisäyksestä on miljoona kuutiometriä, mikä syntyi lähinnä siitä, kun Varkaudessa vanha hienopaperikone muutettiin pari vuotta sitten tuottamaan aaltopahvin pintakerrosta kraftlaineria. Samalla pitkälti tuontiin perustunut koivukuitupuun käyttö Varkaudessa vaihtui kotimaiseen havukuitupuuhun.

"Koska kuitupuun käyttö on Varkauden tehtaalla lisääntynyt, myös harvennusten osuus puunhankinnassa on kasvanut", Ojala kertoi.

Sertifioidun puun tarve on kasvamassa. Stora Enso ostaa puuta sekä PEFC- että FSC-sertifioiduista metsistä.

Lopputuotteiden käyttäjät Euroopassa kysyvät Ojalan mukaan erityisesti FSC-sertifiointia, joten tällaisille leimikoille on hyvä kysyntä.

"Kannustamme metsänomistajia FSC-sertfiointiin."

Stora Enso maksaa Ojalan mukaan FSC-sertifioidusta puusta metsänomistajalle lisähintaa sen verran, että "se tuntuu porkkanalta".

Tarkkaa FSC-lisää hän ei paljastanut, mutta totesi, että lisähinta riippuu myyntimäärästä.

Varkauden investointi on muuttanut Stora Enson puuvirtoja.

Varkauden hankinta-alueelta ei kuljeteta havukuitupuuta enää Pohjois-Suomeen Oulun ja Kemin Veitsiluodon tehtaille, vaan se ohjataan Varkauteen.

Yhteensä noin 160 miljoonan euron investoinnin työllisyysvaikutus on korjuu- ja kuljetusketjussa Varkauden seudulla noin 250 henkilötyövuotta. Se näkyy Ojalan mukaan erityisesti yrittäjien hakkuukonekaluston käytön lisääntymisenä.

Stora Enso ilmoitti elokuun alussa, että yhtiö aikoo vähentää kotimaan puunhankinnasta enintään 30 henkilöä. Kotimaan puunhankinnassa työskentelee nyt 560 ihmistä.

Ojalan mukaan väen tarve puunhankinnassa vähenee, kun yhä useampia tehtäviä voidaan hoitaa tietoteknisillä välineillä.

"Metsässä ei tarvitse käydä kuten ennen, kun metsävaratietoa on saatavilla."

Stora Enson Suomen tehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 miljoonaa kuutiometriä.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Tukeista tulikin tikkuja – lukijat kertovat, mikä puukaupassa meni pieleen

Uskaltaako metsänomistaja lisätä lahopuun määrää, jos siitä seuraa metsän käytön rajoituksia?

Kantohintojen nousu kiihdytti puukaupan kesällä ennätysvauhtiin

Ilouutinen Keski-Suomeen