Metsä

Stora Enso siirtyy tienvarsihinnoitteluun Kainuun harvennuksilla

Harvennusleimikon kantohinta selviää vasta korjuukustannusten jälkeen.
Markku Vuorikari
Stora Enso aikoo ottaa uuden hinnoittelun käyttöön koko maassa, jos se osoittautuu toimivaksi Kainuussa.

Stora Enso Metsä on ottanut Kainuussa kokeilukäyttöön kustannusperusteisen tienvarsihinnoittelun. Leimikon kantohinta selviää vasta korjuukustannusten jälkeen.

"Uutta hinnoittelua sovelletaan harvennushakkuille. Metsänomistajalle puusta maksettava hinta tarkentuu korjuun toteuduttua, kun sovitusta tienvarsihinnasta vähennetään korjuun kustannusvähennys", kertoo johtaja Antti Partanen Stora Ensosta..

Partasen mukaan harvennushakkuiden korjuukustannukset vaihtelevat voimakkaasti puun järeyden ja metsäkuljetusmatkan mukaan.

"Uusi hinnoittelumenetelmä palkitsee aktiivisia ja hyvin metsäänsä hoitaneita metsänomistajia. Oikein ajoitetut metsänhoitotyöt järeyttävät puustoa ja panostukset metsäteihin puolestaan lyhentävät metsäkuljetusmatkaa. "

Partasen mukaan uudistus mahdollistaa ensiharvennusrästien purkamista, koska uuden hinnoittelumenetelmän vuoksi voidaan ostaa leimikoita, joille ei aiemmin ole ollut kysyntää.

Stora Enso aikoo ottaa uuden hinnoittelun käyttöön koko maassa, jos se osoittautuu toimivaksi Kainuussa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Analyysi: Kasvun yllä leijuu tummia pilviä – kauppakiistat varjostavat syksyn näkymiä metsäteollisuudessa

Puukauppa viriää verkkaisesti lomakauden jälkeen

Suomen metsiin on luokiteltu metsänomistajien selän takana FSC-järjestelmän mukaisia suojelukohteita – Yhtiöt: Voivat vaikuttaa puukaupoissa hintaan ja hakkuumääriin

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI