Metsä

Stora Enso siirtyy tienvarsihinnoitteluun Kainuun harvennuksilla

Harvennusleimikon kantohinta selviää vasta korjuukustannusten jälkeen.
Markku Vuorikari
Stora Enso aikoo ottaa uuden hinnoittelun käyttöön koko maassa, jos se osoittautuu toimivaksi Kainuussa.

Stora Enso Metsä on ottanut Kainuussa kokeilukäyttöön kustannusperusteisen tienvarsihinnoittelun. Leimikon kantohinta selviää vasta korjuukustannusten jälkeen.

"Uutta hinnoittelua sovelletaan harvennushakkuille. Metsänomistajalle puusta maksettava hinta tarkentuu korjuun toteuduttua, kun sovitusta tienvarsihinnasta vähennetään korjuun kustannusvähennys", kertoo johtaja Antti Partanen Stora Ensosta..

Partasen mukaan harvennushakkuiden korjuukustannukset vaihtelevat voimakkaasti puun järeyden ja metsäkuljetusmatkan mukaan.

"Uusi hinnoittelumenetelmä palkitsee aktiivisia ja hyvin metsäänsä hoitaneita metsänomistajia. Oikein ajoitetut metsänhoitotyöt järeyttävät puustoa ja panostukset metsäteihin puolestaan lyhentävät metsäkuljetusmatkaa. "

Partasen mukaan uudistus mahdollistaa ensiharvennusrästien purkamista, koska uuden hinnoittelumenetelmän vuoksi voidaan ostaa leimikoita, joille ei aiemmin ole ollut kysyntää.

Stora Enso aikoo ottaa uuden hinnoittelun käyttöön koko maassa, jos se osoittautuu toimivaksi Kainuussa.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Puukauppa hidastui huipustaan normaalisyksyn vauhtiin – "Pientä sulattelua"

Puukaupan vauhti hidastumassa verrattuna huippuvuoteen 2018 – noin 700 000 kuution viikot jatkuvat

Kuitupuusta saisi paremman hinnan, mutta energiapuuta kertyy enemmän – lue kokeneen puunmyyjän vinkit harvennuspuuston kauppatavan valintaan

Sahat tekevät parasta tulosta 25 vuoteen – huippusuhdanne näkyy myös metsänomistajien tilipussissa