Metsä

Stora Enson uusi metsäjohtaja tyytyväinen puukauppaan

Janne Partanen näkee konekuskeissa käyttämättömiä mahdollisuuksia.
Kari Salonen
"Stora Enson kanssa asioi noin 50 000 metsänomistajaa. Meidän tehtävänä on tarjota heille sopivia palveluita", Janne Partanen näkee.

Stora Enson metsäjohtajana huhtikuussa aloittanut Janne Partanen on tyytyväinen puukaupan tasaisuuteen. Metsänomistajien tavoittamisen eteen on silti tehtävä töitä. Yhtiön palvelutason kehittämisessä ei pidä unohtaa myöskään konekuljettajia.

Partala vastaa Stora Enson Suomen puunhankinnasta. Yhtiön puunhankinnassa, puuterminaaleissa ja metsänhoitotöissä työskentelee 560 henkilöä. Heidän lisäkseen Storan Enson ostamien puiden korjuu ja kuljetus työllistävät noin 1 000 henkeä.

Korjuuketjuja yrittäjillä on 350 ja puutavara-autoja 200. Niillä liikahtaa yhtiön vuosittain hankkima yli 20 miljoonan kuution puusuma.

"Puukauppa on käynyt viime vuodet tasaisesti. Suurten vaihteluiden tasoittuminen on kaikkien etujen mukaista", Partanen kiittelee.

Vaikka kauppa on viime vuodet käynyt hyvin, metsänomistajien tavoittaminen ja aktivointi pitää metsäjohtajan työn haasteellisena. Ensin metsänomistajat pitää löytää ja sitten heidän tarpeensa pitää kartoittaa.

"Metsäomistajien arvot näkyvät viime kädessä siinä myyvätkö he puuta vai eivätkö myy. Meidän tehtävänä on tarjota metsänomistajien tarpeisiin sopivia palveluita."

Partasen mukaan metsänomistajat voi karkeasti jakaa kuuteen ryhmään. Toisessa ääripäässä ovat metsiä aktiivisesti hoitavat ja puuta säännöllisesti myyvät metsien hyödyntäjät. Toista ääripäätä edustavat opastusta kaipaavat uudet metsänomistajat tai ne metsänomistajat, joita metsänhoito ja puukauppa ei yksinkertaisesti kiinnosta.

"Parhaat tulokset syntyvät usein, kun toimihenkilö ja metsänomistaja keskustelevat kasvokkain. Siksi meille on tärkeää säilyttää kosketus metsänomistajiin."

Stora Enson kanssa asioi noin 50 000 metsänomistajaa. Heistä tuhat aktiivisinta vastaa jopa yli viidenneksestä yksityismetsistä ostetusta puusta. Kaikkiaan yhtiö tekee noin 20 000 puukauppaa vuodessa.

Jatkossa metsänomistajat siirtyvät entistä enemmän sähköisten palveluiden käyttäjiksi. Puukauppakin on menossa verkkoon. Osa metsänomistajista pysynee silti jatkossakin perinteisessä tavassa puukaupan solmimisessa.

Yhtenä ongelmana on pidetty metsänomistajien ikääntymistä. Iän karttuessa metsänomistajien rahantarve voi vähetä ja samalla heikkenee kyky hoitaa metsänhoitotöitä ja muita metsään liittyviä asioita.

Myös perikunnat saattavat olla ongelmallisia.

"On epäilty, että digitalisaatio pudottaa iäkkäät metsänomistajat kärryiltä. Se ei välttämättä pidä paikkaansa. Meidän kokemuksen mukaan myös iäkkäät metsänomistajat käyttävät paljon tietokonetta ja asioivat sähköisesti."

Metsänhoitoyhdistysten kanssa Stora Ensolla on Partasen mukaan hyvät suhteet. Metsänhoitoyhdistyslain muutos on tuonut metsänhoitoyhdistykset puukaupan yhdeksi osapuoleksi.

"Metsänhoitoyhdistykset ovat meille tärkeä kauppakumppani. Niiden kautta tulevan puun osuus on ollut viime aikoina kasvussa."

"Joillain alueilla kilpailemme puista metsänhoitoyhdistysten kanssa, eikä siinä ole mitään pahaa. Terve kilpailu sopii pelin henkeen."

Metsäteollisuuden uusi nousu on parantanut metsäalan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Partasta huolettaa silti kone- ja puutavara-autokuljettajien riittävyys.

Myös metsänhoitoon tarvitaan työvoimaa, mutta siellä on mahdollista nostaa koneellistamisastetta. Se avaa samalla mahdollisuuden tasata koneyritysten työllisyyttä.

"Koneyrittäjät ja -kuljettajat pitäisi saada nykyistä selvemmin mukaan yrityksen asiakaspalvelutason luomiseen. He tapaavat metsänomistajia ja rakentavat samalla kuvaa yrityksen toiminnasta. Sieltä voisi vielä saada nopeita voittoja", uskoo Partanen.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Suomen Yrittäjät ja Koneyrittäjät: Stora Enso polkee maksuaikalakia – maksut koneyrittäjille tuplataan 60 päivään

Stora Enso valmistautuu lomauttamaan koko puunhankinnan henkilöstönsä Suomessa – yt-neuvottelut koskevat yli 500 henkilöä

Stora Enso katkoi tukkia virheellisesti – "Tietojärjestelmä lähetti väärät katkontaohjeet hakkuukoneelle"

Stora Enso pahoittelee maksujen viivästyksiä metsänomistajille ja koneyrittäjille – "Jos ongelmia vielä ilmenee, heti yhteys metsäasiantuntijaamme"