Metsä

Suomen metsäkeskus neuvoo: Näin taimet kannattaa istuttaa

Kotimaan kolmea pääpuulajia voidaan istuttaa sopiville kohteille aina syyskuun loppuun saakka.
Kimmo Haimi
Kuusen osuus kaikista istutuksista on nykyisin lähes kaksi kolmasosaa, männyn kolmannes ja rauduskoivun noin viisi prosenttia.

Metsäpuiden syysistutuskausi päättyi syyskuun lopulla. Vastoin odotuksia ja taimituottajien toiveita syysistutukset eivät ole lisääntyneet viime vuosina, Suomen metsäkeskus kertoo tiedotteessaan.

Suomen metsiin istutetaan vuosittain 160 miljoonaa kotimaassa tuotettua tainta ja muutama miljoona ruotsalaista tainta. Syysistutusten osuus koko vuoden metsänistutuksista on noin 15 prosenttia, eikä niiden määrä ole lisääntynyt odotetulla tavalla viime vuosina. Valtaosa metsistä istutetaan edelleen keväisin ja käsivoimin.

Metsäkeskus neuvoo, että metsänviljelyssä kannattaa käyttää monipuolisesti eri puulajeja ja suosia sekametsiä, jotka vähentävät ilmastonmuutoksen metsätuhoriskejä.

Kotimaan kolmea pääpuulajia voidaan istuttaa sopiville kohteille aina syyskuun loppuun saakka. Syysistutusta ei kuitenkaan tule tehdä hienojakoisille ja routiville kangas- tai turvemaille. Syysistutuksilla voidaan tasata työruuhkia metsissä sulan maan aikana.

Kuusta voidaan istuttaa keväästä syyskuun loppuun saakka. Männyn istutusta tulee Suomen metsäkeskuksen mukaan välttää herkimmän pituuskasvun aikaan kesä-heinäkuussa, mutta istutuskausi voi jatkua elokuun alusta aina syyskuun loppuun. Myös koivun taimien syysistutukset onnistuvat hyvin.

Kuusen osuus kaikista istutuksista on nykyisin lähes kaksi kolmasosaa, männyn kolmannes ja rauduskoivun noin viisi prosenttia.

"Kuusen voittokulku istutuksissa jatkuu, vaikka ilmastonmuutokseen täytyisi varautua istuttamalla monipuolisesti eri puulajeja. Istutettava puu kannattaa valita kasvupaikan mukaan ja suosia metsänhoidossa sekametsiä. Näin voidaan vähentää mahdollisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia metsätuhoja", Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes sanoo tiedotteessa.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Helsinkiin nousee käsityönä veistettyjen hirsitalojen rivistö sadan vuoden tauon jälkeen

Mielipiteen ilmaisua pitää puolustaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa selvästi eläinten käytökseen sekä aktiivisuuteen tutkia ympäristöä

Aarre: Pariskunta päätti ennallistaa metsäpalstaansa kuuluvan suon – ojien patoamisen seurauksena suo alkoi muuttaa muotoaan heti seuraavana kesänä