Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Suomen metsien kasvu kiihtynyt jo 109,9 miljoonaan kuutiometriin vuodessa

Edellisessä mittauksessa vuosikasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Kasvun lisäyksestä pääosa on mäntyä, Luonnonvarakeskus kertoo.
Pekka Fali
Metsien kasvun lisäyksestä pääosa on mäntyä. Pohjois-Suomessa metsät järeytyvät nyt vauhdilla.

Suomen metsien puuston määrä on noussut 2,5 miljardiin kuutiometriin, ilmenee valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) alustavista tuloksista. Mittaukset tehtiin vuosina 2014–2016.

Vuosina 2009–2013 tehdyistä mittauksista (VMI11) puuston määrä on kasvanut 110 miljoonaa kuutiometriä.

Metsien kasvuvauhti on kiihtynyt entisestään.

Puuston vuotuinen kasvu on nyt Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkistamisen alustavien inventointitulosten mukaan 109,9 miljoonaa kuutiometriä.

Edellisessä inventoinnissa vuosikasvuksi mitattiin 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Kasvun lisäys on pääosin mäntyä.

Puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli Luken mukaan 82 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015.

Kokonaispoistumasta 59 miljoonaa kuutiometriä koostui tukki- ja kuitupuusta, yhdeksän miljoonaa kuutiometriä energiapuun runkopuusta ja 14 miljoonaa kuutiometriä metsään jäävästä hakkuutähteestä ja puiden luontaisesta kuolemisesta.

Vuoden 2016 hakkuista kertyi ainespuuta ennätykselliset 62 miljoonaan kuutiometriä. Tällaisilla hakkuumäärillä lähes neljäsosa vuotuisesta kasvusta jää lisäämään puustopääomaa.

Pohjois-Suomessa eli Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa metsät järeytyvät nyt vauhdilla. Varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu osuus puuntuotannon metsämaasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 29 prosentista 38 prosenttiin.

Metsienhoidon rästit lisääntyvät. Myöhässä olevia taimikonhoitoja on 795 000 hehtaaria eli 50 000 hehtaaria enemmän kuin edellisessä inventoinnissa.

Nuorien metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria. Vaikka ensiharvennusmäärät ovat viime vuosikymmeninä selvästi lisääntyneet, lisäys ei vastaa metsänhoidollista tarvetta.

Monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrä on Etelä-Suomessa lisääntynyt ja on nyt keskimäärin 4,3 kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahopuun määrä on pienentynyt edellisistä mittauksista, mutta on edelleen selvästi korkeampi kuin Etelä-Suomessa, 7,3 kuutiometriä hehtaarilla.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsävaratietoa tarvitaan investointien tueksi – rahat tulevat varmasti moninkertaisesti takaisin

Kiistat siirtävät ilmastopäätöksiä EU-parlamentissa

Metsien uudet rajut kasvuluvut yllättivät Luken tutkijatkin

Tyvitervastauti havaittiin ensi kertaa turvemaiden männiköissä