Metsä

Tansanian puunkasvattajat tutustuivat mhy-toimintaan

Kolme tansanialaisen Matembwen puunkasvattajien yhdistyksen jäsentä vieraili kummijärjestönä toimivan Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen luona. Matembwelaisten yhdistys neuvoo metsänviljelykeinoja ja torjuu köyhyyttä.
Kari Salonen

HOLLOLA (MT) Alun perin Tansaniassa istutettiin puita maanomistusrajojen merkitsemistä varten, kertoo Laurent Mfugale . Viime vuosikymmeninä puusta on tullut yhä merkittävämpää kauppatavaraa.

Mfugale edustaa Matembwen kylän puunkasvattajien yhdistystä, jonka kummiyhdistyksenä toimii Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys. Kummihanketta rahoittaa ulkoministeriö. Suomessa sitä on koordinoinut MTK ja vuoden vaihteesta lähtien MTK:n, SLC:n, Pellervo-Seuran ja Pro Agrian yhteinen kehitysyhteistyöjärjestö Finnish Agri Agency for Food and Forest Development.

Matembwessa tavallinen tilakoko on noin 6–8 hehtaaria. Siitä puolet on puu- ja puolet maatalousviljelmiä, kuten teetä, maissia ja hirssiä. Puita kasvatetaan yleensä alueilla, jotka ovat kauimpana kylästä.

Metsänhoitaja neuvoo puunkasvatuksen konstit

Puunkasvattajayhdistys perustettiin neljä vuotta sitten. Sen tärkein työ on neuvonta. Kehityskohteita ovat olleet muun muassa heinikon torjunta, sopiva istutusetäisyys ja palontorjunta. Alueelle on palkattu metsänhoitaja, joka pyrkii levittämään tehokkaita konsteja.

Yhdistyksessä on hieman yli 50 jäsentä, joista 19 on naisia. Esimerkin kautta sen vaikutus ulottuu jäsenkuntaa laajemmalle. Kaikkiaan samassa läänissä on yli 30 metsänomistajayhdistystä.

”Myös ihmiset, jotka eivät ole jäseniä, ovat omaksuneet uusia työtapoja”, Mfugale korostaa.

Mfugale vieraili kahden muun matembwelaisen kanssa Suomessa viikon ajan tutustumassa suomalaiseen metsänhoitoyhdistystoimintaan ja metsäsektoriin laajemminkin. Mitä on jäänyt mieleen?

”Suomi on eri kehitysvaiheessa kuin Tansania, mikä ei salli meidän esittää arvioita. Yritämme oppia niistä askelista, joita Suomessa on tehty.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäasiantuntija, maanomistaja ja konekuski joutuivat hakkuusta käräjille naapurimetsän liito-oravamerkintöjen vuoksi – ”Yhtään en osannut aavistaa”

Mari Pantsar: Ilmastokriiseilijät jakautuvat kahteen leiriin – toinen syyttää väestönkasvua, toinen ylikulutusta

Kanta-Hämeestä löytyivät Suomen taitavimmat metsänomistajat

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI