TEM: Uusiutuvan energian tavoite ei toteudu nykyvauhdilla - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

TEM: Uusiutuvan energian tavoite ei toteudu nykyvauhdilla

Vuoden 2030 uusiutuvan energian tavoitteesta ollaan jäljessä 10 terawattituntia.
Markku Vuorikari
Hakesähkön tuotantotuki nousi alkuvuodesta nykyisestä 15,9 eurosta enintään 18 euroon mega­wattitunnilta. Tuen muutokseen on kytketty turveveron alennus, joka laski 3,4 eurosta 1,9 euroon megawattitunnilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallintoneuvoksen Anja Liukon mukaan tarvitaan uusia politiikkatoimia, jotta hallituksen tavoittelema uusiutuvan energian tavoite vuodelle 2030 saavutetaan.

”Tällä menolla päädytään yli 45 prosentin uusiutuvan osuuteen, muttei 50 prosenttiin”, Liukko sanoo.

Arvion mukaan tavoitteesta jäätäisiin jälkeen noin 10 terawattituntia.

Hallituksen aikomus on saada uusiutuvan energian osuudeksi 50 prosenttia ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Nykyinen metsähakesähkön tukijärjestelmä on kannustanut uusiutuvan energian lisäämiseen fossiilisten sijaan.

Järjestelmällä on tähän mennessä kurotettu kohti vuoden 2020 tavoitetta, joka on 38 prosentin uusiutuvan energian käyttö.

”Nykyisestä uusiutuvan energian tavoitteesta ollaan menossa ohi”, Liukko vakuuttaa.

Suurin osa laitoksista poistuu haketukijärjestelmän piiristä vuonna 2023, jolloin tuki­järjestelmä ajaa itsensä alas.

Liukon mukaan tukijärjestelmä tuskin pysyy nykymuodossaan vuoden 2020 jälkeen. Hänen mukaansa on tärkeä pohtia tarvetta tukien olemassa­ololle ja rakenteelle.

”Joku tämän tyyppinen kannustejärjestelmä olisi mahdollinen, muttei nykyisenkaltaisena.”

Liukko sanoo, että metsähakkeen osuus kasvaa, vaikka nykyinen tukijärjestelmä päättyisi. ”Kasvua tulee metsäteollisuuden investointien kautta.”

”Sille, onko tukea perusteltua jatkaa, tarvitaan tietoa päästöoikeuden hintakehityksestä, turpeen verotuksesta, puun hinnasta ja EU:n ilmastotavoitteista.”

Bioenergian kestävyyskriteerit ja niiden vaikutukset biomassan energiakäyttöön ovat Euroopan komission käsittelyssä. Päätöstä odotetaan vielä tämän vuoden aikana. Uhkana on, että EU voi rajoittaa puun energiakäyttöä.

Euroopan komissio hyväksyi alkuvuodesta metsähakkeella tuotetun sähkön tuen muutoksen. Vuoden 2019 alussa metsähaketuki jaetaan kahteen tasoon siten, että järeän runkopuun osalta tukea maksetaan vain 60 prosenttia täydestä tuesta.

Lue lisää

Kulmuni: Maksan esiintymiskoulutusten kustannukset takaisin ministeriöille

Kävisikö kokonaisarvio EU:n elpymisrahastosta?

Afrikka ansaitsisi yhteisen maatalouspolitiikan

Laskun maksuun varauduttava ajoissa