Metsä

Terva etsii pelastusta

Tervanpolton jatkaminen Suomessa vaatii 200 000 euron rekisteröimisprosessia. Jos hanke ei etene, valmistaminen loppuu kesällä 2018.
Ville-Petteri Määttä
Tervaa käytetään perinnerakentamisessa, mutta se soveltuu myös elintarvikkeisiin ja terveyden hoitoon. Kuvassa kuhmolainen tervayrittäjä Toivo Heikkinen tervaa Timppa- hevosen kavioita. Terva tiivistää kaviota ja ehkäisee kaviotulehduksia.

Mäntytervan pelastamiseksi kerätään rahaa. Mäntyterva on rekisteröitävä EU:n kemikaalisäädösten mukaan vuoden 2018 kesään mennessä. Muuten sen valmistamisesta tulee laitonta.

Pelastetaan terva -hanke arvioi rekisteröinnin hinnaksi 200 000 euroa. Hankkeessa mukana ovat Museovirasto, Kirkkohallitus sekä Kemianteollisuus ry.

”Rekisteröintiprosessi on liian kallis yksittäisten tervantuottajien toteutettavaksi. Siksi olemme käynnistäneet kampanjan tämän tärkeän rekisteröinnin tekemiseksi yhdessä, kaikkien toimijoiden käyttöön”, kertoo Kemianteollisuus ry:n johtaja Juha Pyötsiä.

”Rekisteröinti tarvitaan, jos tervaa tuotetaan enemmän kuin yksi tonni. Isosta tervahaudasta saadaan helposti jo useampi tonni tervaa.”

Suomessa on poltettu tervaa jo satoja vuosia, ja se on elintärkeää monien historiallisten rakennusten kunnossapidolle.

Monimutkainen tieteellinen hanke

Terva on rekisteröitävä Euroopan yhteisön kemikaaliasetuksen Reachin edellyttämällä tavalla.

”Alan pienillä toimijoilla ei ole kuitenkaan mitään mahdollisuutta saada rekisteröintiprosessia tehtyä omin voimin”, Pyötsiä kertoo.

Rekisteröimishanke aloitetaan toden teolla elokuussa. Tukea tervan rekisteröimiseen toivotaan saatavan kemian ja metsäteollisuuden isoilta yrityksiltä ja säätiöiltä.

”Myös kansalaiskeräyksen mahdollisuutta on mietitty, mutta sen lainmukainen hoitaminen on vaativaa”, Pyötsiä pohtii.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Suomen metsäteollisuudelta täystyrmäys EU:n strategialuonnokselle, joka lopettaisi avohakkuut ja runkopuun energiakäytön

"Turkisala ei ole tässä mukana" – turkiskasvattajain liiton Marja Tiuran mukaan EU:n häkkikielto ei koskisi turkiseläimiä

Sääntelyä ei kannata pelätä

Suomen elpymissuunnitelman hyväksyminen EU-tasolla menee alkusyksyyn