Metsä

Tiilikainen EU:n hiilinieluäänestyksestä: "Parlamentin kantaa voidaan vielä muuttaa"

Metsäiset maat hakevat yhteistä kompromissia uutterasti, ministeri kertoo. Myös parannuksia alkuperäiseen ehdotukseen löytyi.
Kari Salonen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oli tyytyväinen, että ympäristövaliokunnan ehdotuksesta löytyi myös parannuksia komission alkuperäisehdotukseen verrattuna.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) luottaa, että Euroopan parlamentin ilmastolainsäädäntöä koskevaan kantaan voidaan vielä vaikuttaa.

"Ympäristövaliokunnan mielipiteen kanssa vastakkain on maatalousvaliokunnan esimerkillinen kanta", hän muistutti.

Asiaa johtava ympäristövaliokunta on yksi kolmesta EU-parlamentin valiokunnasta, jotka arvioivat maankäyttöä EU:n päästötavoitteissa. Valiokunta äänesti tiistaina siitä, kuinka maankäyttö ja metsät huomioidaan ilmastolainsäädännössä.

Suomen toivoma kanta hävisi äänestyksessä niukasti.

Maatalousvaliokunnan mielestä maankäytön nieluja ja päästöjä tulisi verrata tulevaan metsien käyttöön ja ympäristövaliokunnan mielestä historialliseen toteumaan. Jos ympäristövaliokunnan esitys verrata niitä nykyistä alhaisempien hakkuiden vuosiin toteutuisi, Suomen suunnittelemat hakkuulisäykset romuttuisivat.

Suomen hiilinieluista tulisi laskennallinen päästö.

"Luvut äänestyksessä olivat niin tasaiset, että parlamentin kantaa voidaan muuttaa", Tiilikainen uskoo.

Vaikka Suomen kanta lytättiin viime tiistain äänestyksessä, ympäristövaliokunnan esitys sisälsi myös Suomen toivomia parannuksia. Pitkäkestoisia hiilivarastoja, kuten puurakennuksiin sitoutuvaa hiiltä, voitaisiin käyttää joustoina. Joustoilla hiilinielua voidaan käyttää vähentämään päästöjä esimerkiksi maataloudessa.

"Valiokunta otti huomioon puutuotteiden ilmastohyödyt ensimmäistä kertaa. Tätä Suomi on toivonut", Tiilikainen totesi tyytyväisenä.

Tämä ei Suomelle vielä kuitenkaan riitä, vaan metsänhoito täytyy saada parlamentin lopulliseen kantaan myös mukaan. Tiilikainen kertoo tapaavansa ahkerasti eri maiden ministereitä. Neuvoston kanta muodostunee syksyn aikana.

"Metsäiset maat hakevat yhteistä kompromissia uutterasti."

Lue myös: EU-parlamentin ympäristövaliokunnan äänestys vaarantaa hakkuut

EU-parlamentin ympäristövaliokunta äänesti hiilinieluista –“Me hävisimme”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukijalta: Avohakkuukiellolla olisi tuhoisat seuraukset metsänomistajien tuloille

Jatkuva kasvatus on metsätalouden kohtalonkysymys

Mepit erimielisiä Suomen metsätalouden kestävyydestä: "Avohakkuiden käytön laajuus on Suomen kipupiste"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI