Metsä

Metsänhoidolla voi yrittää ennaltaehkäistä hirvituhoja: Etukasvuinen lehtipuusto houkuttelee hirviä maistamaan myös mäntyä

Tärkeää on ajoittaa metsänhoitotyöt oikein sekä kasvattaa taimikko mahdollisimman nopeasti ja riittävän tiheänä.
Sami Karppinen
Etukasvuinen lehtipuusto lisää Luonnonvarakeskuksen mukaan mäntytaimikon hirvituhoriskiä.

Suuri hirvikanta on merkittävin hirvituhoriskiä lisäävä asia. Tuhoriskiin vaikuttavat kuitenkin myös taimikon rakenne ja alueelliset tekijät, muistuttaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Nykyinen kannan koko on 75 000–100 000 talvehtivaa hirveä. Valtaosa hirvituhoista sattuu talvella lumiseen aikaan, jolloin hirville ei ole tarjolla muuta ravintoa kuin puuvartisia kasveja. Suurimmat tuhot aiheutuvat mäntytaimikoille.

MT PLUS
Haluatko lukea koko jutun?
Tilaa MT Digi nyt edulliseen hintaan.
Tilaa MT Digi 9,90 €/kk
Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.
MT PLUS
Haluatko lukea koko jutun?
Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen.
Tilaa MT Digi
Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI