Metsä

Tutkija kartellikäräjillä: Tuontimäärä vaikutti puun hintaan

Venäläisen puun vaikutuksista kiistellään yhä.

Venäjältä tuotu puun määrä vaikutti kartellivuosina kuitupuun hintaan Suomessa. Venäläisen puun hinnalla sen sijaan oli hyvin vähän vaikutusta suomalaisen puun hintaan. Näin totesi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija, valtiotieteiden tohtori Leena Kalliovirta Helsingin käräjäoikeudessa tiistaina.

"Vaikutus hintaan tulee määrän kautta", hän täsmensi.

Kalliovirtaa kuultiin Metsähallituksen nimeämänä todistajana. Hän korosti olevansa tilastotieteilijä, joka toimii ekonometrikkona Lukessa.

Venäläisen tuontipuun vaikutuksesta kotimaiseen puun hintaan on erilaisia oletuksia Metsähallituksen ja metsäyhtiöiden tilaamissa selvityksissä. Osa selvityksistä lähtee siitä, että venäläisen puun hinnalla on merkitystä. Osassa selvityksissä ollaan sitä mieltä, että vain tuonnin määrällä on vaikutusta.

Selvityksensä yhteenvetona Kalliovirta totesi, että Metsäliiton, Stora Enson ja UPM:n ostokartellilla oli tilastollisesti merkittävä alentava vaikutus puun hintaan. Mäntykuidussa vaikutus oli 12,5, kuusikuidussa 3,5 ja koivukuidussa 15 prosenttia.

Tukkeja hän ei ole tutkinut.

Kalliovirta selvitti kantohintojen kehitystä, mutta ei Metsähallituksen toimituskauppojen hintoja.

Metsähallituksen ja metsäyhtiöiden sopima toimituskaupan hinta on puun hinta tehtaalle toimitettuna. Se sisältää myös korjuu-, kuljetus- ja hallintokustannukset, mitkä kantohinnasta puuttuvat.

Kantohintaa käytetään Kalliovirran mukaan markkinahintana Metsähallituksen ja metsäyhtiöiden neuvotteluissa.

Käräjäoikeuden tuomari totesi, että oikeuden pitää pohtia vahingonkorvauksessa euroja, ei prosentteja. Hän kysyi, pitäisikö silloin eritellä toimitushinnoista korjuun ja kuljetuksen osuudet hintaan.

Kalliovirran mukaan osat pitäisi eritellä. Hän piti varsin mahdollisena, että kartelli painoi alas sekä puun hintaa että myös korjuu- ja kuljetuskustannuksia.

Kalliovirta aloitti Lukessa toukokuussa. Hän pyrki tutkimuksessaan selvittämään Luken aiempien selvitysten pohjalta, mikä vaikutus kartellilla ja esimerkiksi metsäverouudistuksella on puunhintakehitykseen.

Kartellikäräjien aiemmat jutut: http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/teemat/puukartelli

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Björn Wahlroos osti UPM:n osakkeita lisää 10,7 miljoonalla eurolla

Paperiliitto syyttää UPM:ää uhkailusta ja koko neuvottelukierroksen vaarantamisesta

Osuustoimintayritykset ottivat torjuntavoiton koronasta

UPM kannustaa Paperiliittoa edelleen liiketoimintakohtaisiin sopimuksiin