Metsä

Tutkijat kannattavat EU:n hiilinielupäätöstä: "Se luo taloudellisia kannustimia kestävämmälle metsien käytölle"

Ilmastotutkijoiden mielestä Suomen tavoitteet tulisi kytkeä selkeämmin nykyiseen tutkimustietoon.
Markku Vuorikari
Tutkijayhteisön mielestä metsien käytön lisäystavoitteet ja EU-ilmastopäätöksen teko ovat keskenään ristiriidassa.

Bios-tutkimusyksikön mukaan Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan viimeviikkoinen äänestys on linjassa tiedeyhteisön näkemysten kanssa.

"Päätös luo taloudellisia kannustimia kestävämmälle metsien käytölle eli metsien hiilivarastojen kasvattamiselle ja pitkäikäisille puutuotteille. Tutkijoiden mukaan juuri näillä ratkaisuilla hillitään ilmastonmuutosta tehokkaimmin", Bios-ryhmän tutkijat toteavat.

Bios on itsenäinen monitieteinen tutkimusyksikkö, jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Ympäristövaliokunta äänesti viime viikolla siitä, kuinka maankäyttö ja metsät (lulucf) huomioidaan EU:n ilmastolainsäädännössä. Esityksessä metsien päästöjä ja nielua tulisi verrata vuosina 2000–2012 toteutuneisiin hakkuisiin.

Näin ollen Suomen metsien nykyistä hiilinielua ei otettaisi täysimääräisenä huomioon laskelmissa, vaan metsistä tulisi laskennallinen päästö.

Valiokunnan äänestystulos heijastelisi toteutuessaan Suomen metsänkäyttösuunnitelmiin. Jos toteutuville hiilinieluille asetettaisiin tiukka rajoitus, metsiä ei voitaisi hakata enempää kuin vertailuvuosina, jolloin hakkuut olivat nykyistä alhaisemmat.

Biosin tutkijoiden mukaan äänestyksen tulos kertoo, että Suomen metsänkäyttösuunnitelmat ovat ristiriidassa EU:n päätöksenteon ja tiedeyhteisön kanssa.

"Toivomme, että EU-parlamentin ympäristövaliokunnan päätös parantaa edellytyksiä faktapohjaisen keskustelun käymiseen metsien käytöstä ja niiden vaikutuksista."

Ympäristöjärjestö Bird Lifen asiantuntija Sini Eräjää näkee ympäristövaliokunnan ehdotuksessa valoisia puolia. Hänestä on hyvä asia, että metsien käyttöä verrataan historian lukuihin.

"Liian vapaat kädet vertailutasojen asettamisessa ei ole hyväksi ilmastolle, sillä tällöin jää helposti päästöjä laskematta", hän sanoo.

Keväällä 68 tutkijaa julkaisivat yhteisen lausuman, jonka mukaan Suomen metsänkäyttösuunnitelmat kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Hakkuiden ja puunkorjuun lisääminen pienentää tutkijoiden mukaan hiilinielua vuosikymmeniksi eteenpäin verrattuna siihen, että hakkuita ei kasvatettaisi.

Metsien lisäkäytön on todettu lämmittävän ilmastoamme lyhyellä aikavälillä eli 10–30 vuoden sisällä.

"Ilmastohyötyjä pitäisi saada nopeammin. Pariisin ilmastosopimuksen velvoittamaa kahden asteen lämpenemisrajoitusta ei saavuteta, jos metsien käytön ilmastovaikutuksia katsotaan vain sadan vuoden päähän", akatemiaprofessori Timo Vesala sanoo.

Myös jo aiemmin pysähtynyt uhanalaistumiskehitys jatkuu, jos hakkuita lisätään, tutkijat uskovat.

Lisäksi Suomalaisen Tiedeakatemian luotsaaman selvityksen mukaan biopolttoaineiden käytön lisäys on riski luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle.

Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön Easac:n (European Academies' Science Advisory Council) raportista selviää, että puuta tulisi ohjata pitkäikäisiin varastoihin. Metsien pitkäikäisiä hiilivarastoja pitäisi lisätä taloudellisilla ohjauskeinoilla, mikä helpottaisi sovittuihin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Hiilen sidonnan tukeminen ja samanaikaisten hiilidioksidipäästöjen verottaminen toisivat hyötyjä yksityisille metsänomistajille sekä kansantaloudelle.

"Jos saastutat, maksat. Jos sidot, tienaat", tutkimusryhmän professori Jaana Bäck valaisee.

Tutkijoiden julkilausumaan pääset tutustumaan tästä.

Lue myös:

EU-parlamentin ympäristövaliokunta äänesti hiilinieluista –“Me hävisimme”

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan äänestys vaarantaa hakkuut

Tiilikainen EU:n hiilinieluäänestyksestä: "Parlamentin kantaa voidaan vielä muuttaa"

68 suomalaista ilmastotutkijaa: Metsien kiertoaika pidemmäksi ja puuta ohjattava rakennuksiin sellun sijaan

Ilmastopaneeli: Hakkuiden lisäys syö metsien hiilinielua, kasvun kiihtymiseen kuluu vuosikymmeniä

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Viljelijöiden otettava paikkansa ruokakeskustelussa

Palontorjunta on ilmastoteko

Metsänomistaja hyötyy EU:n uudesta nielulaskennasta – komissio suunnittelee hiilisertifikaattia, joilla metsänomistajien hiilinielut tulisivat osaksi päästökauppaa

Yksi asia peittää kaiken