Metsä

Valtion kassaan tulossa 96 miljoonaa euroa Metsähallituksen tuloutusta

Metsähallituksen liikevaihto säilyi viime vuonna lähes edellisvuoden tasolla.
Kari Salonen
Metsähallituksen metsätaloustoimintaa pyörittävä Metsätalous Oy pääsi taloustavoitteisiinsa viime vuonna.

Metsähallituksen viime vuoden liikevaihto oli 333 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi edellisvuoden tasosta vain hieman, sillä vuonna 2015 liikevaihto oli 337 miljoonaa euroa.

"Saavutus osoittaa, että henkilöstön toiminta jatkui määrätietoisena ja erinomaisen tuloksekkaana, vaikka metsähallituslain muutos toikin mukanaan paljon uuteen rakenteeseen siirtymiseen liittyvää lisätyötä", pääjohtaja Pentti Hyttinen kiittelee.

Ilman kertaluonteisia kuluja oikaistu vuositulos oli 107 miljoonaa, joka on nelisen miljoonaa yli budjettitavoitteen. Lakimuutoksesta aiheutuneet lisäeläkemaksut ja muut kertaerät kuitenkin pudottivat tuloksen 94 miljoonaan euroon.

Vanhan lain voimassaoloajalta eli 1.1.–15.4.2016 Metsähallitus tuloutti valtion kassaan 10 miljoonaa euroa. Loppuvuodelta liikelaitoksen hallitus esittää valtiolle 86 miljoonan euron tuloutusta. Lisäksi Metsätalous Oy maksaa liikevoitostaan veroa valtiolle.

Metsähallituksen pääliiketoiminnasta vastaava Metsätalous Oy saavutti tavoitteensa. Ainespuun myyntimäärä oli 5,9 miljoonaa kuutiometriä eli suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Hyttinen korostaa, että Metsähallitus tuottaa myös muunlaisia kuin euroissa mitattavia hyötyjä.

"Yhteiskunnallisista velvoitteista, kuten talousmetsien virkistyskäytöstä, monimuotoisuudesta ja porotalouden huomioon ottamisesta, aiheutuu lisäkuluja. Lisäksi osa puunmyyntituloista jää saamatta. Ilman niitä liiketulos olisi ollut arviolta 56 miljoonaa euroa suurempi. Se voidaan katsoa saadun yhteiskunnallisen hyödyn arvoksi."

Lakimuutoksella ei ollut vaikutuksia Metsähallituksen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin.

Liiketoiminnan ohella Metsähallituksen Luonto- sekä Eräpalvelujen vaikuttavuus on merkittävä. Näiden yksiköiden käyttämä rahoitus ylsi viime vuonna 63 miljoonaan euroon.

Metsähallitus eteni erityisesti matkailurintamalla. Kansallispuistoihin tehtiin vuonna 2016 yli 2,8 miljoonaa käyntiä. Kasvua edellisvuoteen oli seitsemän prosenttia. Kaikkien 39 kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikalliset kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 178,9 miljoonaa euroa ja 1 774 henkilötyövuotta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Eläkeläisten vapaaehtoisjoukko laittaa retkeilyalueen pitkospuut ojennukseen

Metsähallituksen pääjohtajan Pentti Hyttisen johtamista tutkitaan

Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna erinomaisesti

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI