WWF Kostamuksen 150-vuotiaan metsän avohakkuista: "Venäjän metsälaki osin ympäristön kannalta Suomea vahvempi" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Metsä

WWF Kostamuksen 150-vuotiaan metsän avohakkuista: "Venäjän metsälaki osin ympäristön kannalta Suomea vahvempi"

Metsäluonto kärsii intensiivisistä hakkuista, WWF sanoo. Venäjällä luonnontilaista metsää on kuitenkin Suomea enemmän ja metsätalous ei ole samanlaista tehometsätaloutta, järjestö jatkaa.
Sanne Katainen
Venäjällä suurin osa metsistä on päätehakkuukypsää tai taimikkoa. Harvennusmetsien määrä on kasvussa.

Helsinkiin rakennetun Löyly-saunan puut tuotiin Venäjän Kostamuksen 150-vuotiaista mäntymetsistä, joilla on FSC-sertifikaatti. MT vieraili (22.8.) Kostamuksen avohakkuualoilla, joista Suomeen tuotu FSC-puu on peräisin.

WWF:n mukaan FSC-sertifikaatti on takuu kestävästi tuotetusta puusta. Järjestön metsäasiantuntija Annukka Valkeapään mukaan joiltain osin Venäjän lainsäädäntö on ympäristön kannalta Suomea vahvempi.

"Esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeet ovat kirjattu maan metsälakiin, jolloin niitä ei ole erikseen määritelty Venäjän FSC-standardissa", Valkeapää sanoo.

Ympäristöjärjestöt arvostelivat Kostamuksen metsien entisen omistajan Ikea Industryn hakkuita Kostamuksessa. Syynä tähän oli nimenomaan vanhojen metsien hakkaaminen.

Ikea menetti FSC-sertifikaatin väliaikaisesti. Yrityksen mukaan sertifikaatin menetys johtui henkilöstön puutteellisesta koulutuksesta.

Valkeapään mukaan vanhojen metsien hakkaaminen on harmillista paikasta riippumatta.

"Venäjällä puulle ei ole aiemmin löytynyt kysyntää eikä tehometsätaloutta ole harrastettu kuten Suomessa. Tämän takia puut ovat vanhoja", hän kertoo.

"Suomeen verrattuna Venäjällä on edelleen paljon luonnontilaista metsää."

Valkeapää vinkkaa metsänomistajille keväällä julkaistua metsänhoito-opasta, jonka avulla luonnonhoitoa voi vaalia metsiköstä riippumatta.

"Kannustan metsänomistajia sertifioimaan metsät FSC:llä, mutta kaikissa metsissä voi tehdä myös muita luontoa edistäviä toimenpiteitä. Tähän oppaamme antaa hyvät eväät", Valkeapää kertoo.

Valkeapää sanoo, että yhä useampien suomalaisten sahojen tulisi saada käyttöönsä FSC-sertifikaatti, koska sertifikaatille on kysyntää.

MTK:n selvityksen mukaan Venäjän FSC-kriteerit luonnonhoidolle jäävät osittain Suomen PEFC- ja FSC-standardia hatarammiksi ja epämääräisemmiksi.

"Venäjän FSC:ssä ei ole suojeluvelvoitetta toisin kuin Pohjoismaiden standardeissa", asiantuntija Pentti Linnamaa kertoo.

Valkeapään mukaan Suomen PEFC:ssä on ympäristön kannalta huomattavia puutteita.

"Säästöpuumäärät ovat minimaaliset ja vesistöjen suojavyöhykkeet kapeat", hän toteaa.

Lue myös:

Löyly-saunan puut tulivat 150-vuotiaista metsistä

Onko FSC:n pönkittäminen tärkeämpää kuin 150-vuotiaan metsän suojelu?

Lue lisää

Ruotsin peli johti paitsioon

WWF: Ansalangat uhkaavat jo sukupuuton partaalla olevia tiikereitä Kaakkois-Aasiassa

Klapibisnes tuo miltei puolet Vesa Pihlajamäen tulovirroista – päivätyössä mies käy Valmetin tehtaalla

Rujon näköinen päätehakkuu panee miettimään maisemaa ja metsän kiertokulkua