Luonto voittaa ennallistamisessa – mutta voiko metsänomistajakin hyötyä?

Suomen velvollisuus on tukien ohjaamisella ja kestävämpien vaihtoehtojen monipuolisella tarjoamisella varmistaa, että ennallistamisasetuksen toimeenpano on maanomistajille reilu ja taloudellisesti kannattava.