Energiakäytössä turve ei ole uusiutuvaa – myös ympäristöhaitat ovat merkittäviä

Jyrsinturvetta nostettaessa syntyy pienhiukkasia ja erityisesti sitä kuivattaessa hiukkaset leviävät laajalle tuulen mukanakin.