Tarjolla mahdollisuus energiaomavaraiseen, kierrättävään ja ilmastoystävälliseen ruokaan

Jos toteutetaan elintarvikejalostuksen hajautus takaisin maataloustuotantojensa läheisyyteen – kirkonkyliin – kierrättävä ja ilmastoystävällinen systeemi paitsi tuottaisi, myös jalostasi ruoan omista biomassoistaan saadulla bioenergialla.
”Maatalous ja elintarvikejalostus voisivat olla bioenergiaomavaraista! Jutun juoni on käyttää biokaasulaitoksia sekä ravinnekierrätykseen että bioenergian tuotantoon”, Juha Helenius kirjoittaa.