Metsien hoito ja hakkuut turvaavat hiilinieluja

Hiilinielujen vahvistamiseksi huomiota tulee ohjata metsien sopeutumiskyvyn vahvistamiseen.