Kaivosvaraukset, hakkuut ja tuulivoimalat valtaavat Saamenmaan karttaa – vasemmistoliitto haluaa suojella alueen metsät kokonaisuudessaan

Nykyisten kaivosvarausten, hakkuiden ja tuulivoimaloiden vallatessa Saamenmaan ja poronhoitoalueen karttaa, on tärkeää turvata saamelaisen kulttuurin ja paikallisten elinkeinojen tulevaisuus.
Vasemmistoliiton mielestä saamelaisalueen metsät jätetään hakkuiden ulkopuolelle ja ekosysteemien ennallistaminen luonnontilaisiksi käynnistetään.